Húzásnak részben ellenálló anyagú oszlop feszültségeinek és alakváltozásainak vizsgálata

Rövid leírás: 

Közismert, hogy külpontosan terhelt oszlopok talajjal való kapcsolatában húzófeszültségek átadódásával nem számolhatunk. Ugyanazon oszlop magasabban elhelyezkedő keresztmetszeteiben ugyanakkor elképzelhető, hogy a külpontos terhelésből a sík keresztmetszetek elvének és a lineárisan rugalmas anyagmodellnek megfelelően lineáris, húzást és nyomást egyaránt magában foglaló feszültségeloszlás alakul ki. A kétféle feszültségeloszlás egymásba való átmenete folytonos, az átmeneti zóna kapcsán számos kérdés fölmerül, melyekre analitikusan (esetleg numerikusan is) keressük a választ:

1. Milyen anyagi paraméterek (és hogyan) befolyásolják az átmeneti zóna magasságát?
2. Milyen közelítő formulával írható le a feszültség eloszlása az alaptól mért magasság és egyéb geometriai ill. anyagjellemzők függvényében?
3. Hogyan számíthatók a fentiek alapján az oszlop alakváltozásai és elmozdulásai?

A feladat megoldásához szükséges az Elemi szilárdságtan és Általános Szilárdságtan c. tárgyak anyagának ismerete.

Konzulens(ek): 
Javasolt szint: 
BSc téma
MSc téma