Szakirányú továbbképzések

Útépítési szakirányú továbbképzési szak (BSc)  NEM INDUL!

Képzési idő: 2 félév

Képzés gyakorisága: félévente 4 alkalommal összesen 12 nap

Fin. forma: Önköltséges

Min. létszám: 16 fő

Irányszám: 30 fő

Önköltség mértéke: 320.000 Ft/félév

 

A jelentkezés módja és feltételei /  e-mail küldése

a)  Építőmérnöki alapképzési szakon szerzett oklevél, vagy

b) agrár, illetve műszaki képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) megszerzett mérnöki oklevél és 3 év, a közúti létesítmények tervezésében, kivitelezésében, minőségellenőrzésében, lebonyolításában, fenntartásában, üzemeltetésében szerzett szakmai gyakorlat.

Szakfelelős:

Dr. Tóth Csaba, egyetemi docens, tanszékvezető
Cím: 1111Budapest, Műegyetem rkp. 3. K épület mf. 98.2
Tel: (1) 463-1154
E-mail: toth.csaba@emk.bme.hu; toth.csaba@emk.bme.hu

Jelentkezési határidő: ---

Csatolandó dokumentumok (az oklevélmásolaton és a KTH vonatkozó oldalán kívül):

Oklevélmásolat és jelentkezési lap kitöltése. A jelentkezési lap INNEN tölthető le.