Öszvérszerkezetű hidak képlékeny analízise és méretezése

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
17/22
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
kovacs.nauzika@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 
A PhD kutatás célja képlékeny szerkezeti analízis kidolgozása, teherbírási határállapotok elemzése, méretezési eljárás kidolgozása és alkalmazása öszvérszerkezetű hidak esetén.
Acél- és öszvérszerkezetű hidak méretezésére a hazai és a nemzetközi gyakorlat is a rugalmas módszert alkalmazza. Képlékeny méretezésre szabványos számítási módszer csak az ellenállás szintjén ismeretes, a globális szerkezeti analízisre az európai szabályozás lehetőséget biztosít, de alkalmazható méretezési eljárást nem ad meg.
A Jelöltnek a PhD munka keretében az alábbi feladatokat kell megoldania: 
Nemzetközi szakirodalom alapján foglalja össze az acél- és öszvérszerkezetek képlékeny többletteherbírásának maghatározására irányuló elméleti és kísérleti kutatások eddigi eredményeit és módszereit; ismertesse a nem-lineáris vizsgálatokhoz tartozó teherbírási határállapotokat és ezen határállapotok eléréshez szükséges szerkezeti kialakítási feltételeket.
A nemzetközi szakirodalmi tapasztalatok alapján vizsgálja meg egy teljes hídszerkezeten végrehajtandó, a beállási határállapot vizsgálatát célzó kísérlet lehetőségeit. Tervezzen meg és hajtson végre – a tanszéken folyamatban lévő BridgeBeam projekt keretében – a beállás határállapotának vizsgálatára irányuló kísérletet.
A kísérletek alapján dolgozzon ki és verifikáljon egy numerikus modellt teljes hídszerkezet korlátozott maradó alakváltozás (beállás) határállapotának vizsgálatára.
Elemezze az öszvérszerkezetű hidak nem-lineáris globális szerkezeti analízisének lehetőségeit, definiálja a határállapotokat és az azokhoz tartozó teherbírási növekményeket.
Vizsgálja meg a képlékenyen méretezett szerkezet kialakításával szemben támasztott követelményeket.
Dolgozzon ki a méretezési gyakorlatban alkalmazható eljárást nem-lineáris globális szerkezeti analízisre, a teherbírási és használhatósági határállapotok követelményeit figyelembe véve.
Megbízhatósági analízis alapján vizsgálja meg és igazolja a képlékeny méretezési elv biztonsági szintjét.
 
A téma meghatározó irodalma: 
1. Barker, M.G., Hartnagel, B.A., Schilling, C.G. and Dishong, B.E. (2000). Simplified Inelastic Design of Steel Girder Bridges, Journal of Bridge Engineering, 5.:(1). February. 2000.
2. Guitiu, S., Moga, C., Danciu, A. (2016). Elastic and Plastic Design of Composite Steel-concrete Girders with Circular Holes, 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016, www.sgem.org, SGEM2016 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-69-8 / ISSN 1314-2704, June 28 - July 6, 2016, Book6 Vol. 2, pp. 549-556.
3. Haiyan, Y. and Fangfang, L. (2010). Inelastic Load Capacity Analyzing of Steel I-Girder Bridges with Shakedown Method, Mechanic Automation and Control Engineering (MACE) International Conference, Wuhan, PRC. 946-949.10.1109/MACE.2010.5536250.
5. Lääne, A. and Lebet, J.-P. (2005). Available Rotation Capacity of Composite Bridge Plate Girders Under Negative Moment and Shear, Journal of Constructional Steel Research, 61.:(3). pp. 305-327.
6. Schäfer, M. (2017). Limits of plastic design for composite beams: Requirements for slim and compact composite sections, ce/papers, 1.:(2-3). September 2017. pp. 1859–1868. doi:10.1002/cepa.230.
 
A téma hazai és nemzetközi folyóiratai: 
1. Journal of Constructional Steel Research (ISSN: 0143-974X).
2. MAGÉSZ Acélszerkezetek (ISSN 1785-4822).
3. Engineering Structures (ISSN: 0141-0296).
4. Periodica Polytechnica-Civil Engineering (ISSN: 1587-3773).
5. Journal of Bridge Engineering (ISSN: 1943-5592).
6. Procedia Engineering (ISSN: 1877-7058).
 
A témavezető utóbbi tíz évben megjelent 5 legfontosabb publikációja: 
1. Kovács, N., Calado, L. and Dunai, L. (2008). Experimental and analytical studies on the cyclic behavior of end-plate joints of composite structural element, JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH, 64.:(2).  pp. 202-213.
2. Rózsás, Á. és Kovács, N. (2012). Öszvérszerkezetű közúti gerendahíd képlékeny tartalékai, MAGÉSZ ACÉLSZERKEZETEK, IX.:(2.) pp. 42-48.
3. Kovács, N., Kövesdi, B., Kachichian, M. and Frank, M.F. (2017). Full scale test on steel-concrete composite beams - Investigation of innovative shear connectors, The online collection of conference papers in civil engineering: Eurosteel 2017, Kopenhagen, Ernst und Sohn, 2017. pp. 2100-2109.
4. Kovács, N., Kövesdi, B., Dunai, L. and Takács, B. (2016). Loading Test of the Rákóczi Danube Bridge in Budapest, PROCEDIA ENGINEERING, 156: pp. 191-198. 9th International Conference "Bridges in Danube Basin 2016", BDB2016. Zilina, Szlovákia: 2016.09.30 -2016.10.01.
5. Rózsás, Á., Kovács, N., Vigh, L.G., Sýkora, M. (2016): Climate change effects on structural reliability in the Carpathian region, IDŐJÁRÁS/QUARTERLY JOURNAL OF THE HUNGARIAN METEOROLOGICAL SERVICE, 120: pp. 103-125.
 
A témavezető fenti folyóiratokban megjelent 5 közleménye: 
1. Kovács, N., Calado, L. and Dunai, L. (2008). Experimental and analytical studies on the cyclic behavior of end-plate joints of composite structural element, JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH,  64.:(2).  pp. 202-213.
2. Kovács, N., Calado, L. and Dunai, L. (2004). Behaviour of bolted composite joints: Experimental study, JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH 60.:(3-5), pp. 725-738.
3. Rózsás, Á. és Kovács, N. (2012). Öszvérszerkezetű közúti gerendahíd képlékeny tartalékai, MAGÉSZ ACÉLSZERKEZETEK, IX.:(2.) pp. 42-48.
4. Kővári, Á. és Kovács, N. (2012). Preflex tartók gyártási építéstechnológiai és statikai kérdései, MAGÉSZ ACÉLSZERKEZETEK, IX.:(3) pp. 30-39.
5. Kovács, N., Kövesdi, B., Dunai, L. and Takács, B. (2016). Loading Test of the Rákóczi Danube Bridge in Budapest, PROCEDIA ENGINEERING, 156: pp. 191-198. 9th International Conference "Bridges in Danube Basin 2016", BDB2016. Zilina, Szlovákia: 2016.09.30 -2016.10.01.
 

A témavezető eddigi doktoranduszai

Rózsás Árpád (2012/2016/2016)
Németh Gábor (2018/2022/)
Mefleh Wajdi (2019/2023/)
Státusz: 
régi