Öszvérszerkezetű hidak képlékeny analízise és méretezése

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
11/15
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
kovacs.nauzika@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

Acél és öszvérszerkezetű hidak méretezésére a hazai és a nemzetközi gyakorlat is a rugalmas módszert alkalmazza. Képlékeny méretezésre szabványos számítási módszer csak az ellenállás szintjén ismeretes, a globális szerkezeti analízisre nincs méretezési javaslat.

A doktori kutatás célja nem-lineáris globális szerkezeti analízis kidolgozása öszvérszerkezetű hidak esetén, a határállapotok elemzése és méretezési eljárás kidolgozása.

A Jelöltnek a PhD munka keretében az alábbi feladatokat kell megoldania:

- Nemzetközi szakirodalom alapján foglalja össze acél- és öszvérszerkezetek képlékeny méretezési eljárásait.

- Dolgozzon ki numerikus modellt a keresztmetszet elfordulási képességének meghatározására, kísérletekkel verifikálja a kidolgozott modellt. A modell kidolgozásánál egyaránt vegye figyelemben a teherbírási és használhatósági határállapotok követelményeit.

- Vizsgálja az öszvérszerkezetű hidak nem-lineáris globális szerkezeti analízisének lehetőségeit, definiálja a határállapotokat és az azokhoz tartozó teherbírási növekményeket.

- Javasoljon a méretezési gyakorlatban alkalmazható eljárást nem-lineáris globális szerkezeti analízisre.

- Megbízhatósági analízis alapján vizsgálja meg és igazolja a képlékeny méretezési elv biztonsági szintjét.

- Készítsen összehasonlító elemzést a hagyományos rugalmas méretezési eljárással tervezett és a kidolgozott képlékeny eljárással méretezett szerkezetekre.

A témavezető eddigi doktoranduszai

Rózsás Árpád (2012/2016/2016)
Németh Gábor (2018/2022/)
Mefleh Wajdi (2019/2023/)
Státusz: 
régi