Polimerek a vasbetonépítésben

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
08/52
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
balazs.gyorgy@epito.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

A vasbetonépítésben tapasztalt jelentős korróziós károk előtérbe helyezték az elektrolitikus korrózióval szemben ellenálló betétek alkalmazási lehetőségeinek kutatását.
Jelen doktori (PhD) kutatás irányulhat ezen betétek anyagtulajdonságainak tisztázása, viselkedésük modellezése vagy alkalmazási lehetőségeinek megismerése felé. Mindezen kutatások magukban kell foglalják ezen betétek acélbetétektől fizikai, mechanikai és kémiai szempontból jelentősen eltérő anyagtulajdonságainak értelmezését, és következményeik kimutatását a mérnöki szerkezeteknél jelentkező összes hatásra.
A vizsgálat tárgyát képző betétek általánosan használt összefoglaló neve, szálerősítésű polimerek (fibre reinforced polimers), melyek közé jelen ismereteink szerint szén, aramid és üvegszál erősítésű polimerek tartoznak.
Felhasználási körük szerint három csoportot különböztetünk meg:
- bebetonozott betétként való alkalmazás (feszítve vagy nem feszítve)
- felületre való felragasztás (feszítve vagy nemfeszítve) megerősítésként
- felületbe mart horonyba való beragasztás megerősítésként.
Mindezen területeken új tudományos eredmények várhatóak, amelyek gazdagítják tudományos ismereteinken túlmenően oktatási anyagunkat és a mérnöki alkalmazási lehetőségek körét.

A téma meghatározó irodalma: 
  • ellenőrző vizsgálatok MSZ 9607/1-83 szerint (1985).
A téma hazai és nemzetközi folyóiratai: 
  •  
A témavezető utóbbi tíz évben megjelent 5 legfontosabb publikációja: 
  •  
A témavezető fenti folyóiratokban megjelent 5 közleménye: 
  •  

A témavezető eddigi doktoranduszai

Czoboly Olivér Attila (2014/2016/2017)
Schaul Péter (2016//)
Sólyom Sándor (2015/2018/2021)
Balogh Tamás (2010//)
Mezei Sándor (2008//)
Alimrani Naser (2017/2020/2021)
Státusz: 
régi