MINDEN, AMIT A BIM-SZAKEMBEREK KÉPZÉSÉRŐL TUDNI ÉRDEMES

Interjú - COLAS Magazin

 

Dr. Lovas Tamás, a BME egyetemi docense, az építőmérnöki alapszak Építményinformációs modellezés és menedzsment specializációfelelőse mutatja be az építőmérnöki kar BIM-képzéseit a Colas csoport MOZAIK Magazinjának 2022 augusztusi számában.
 
„2021-BEN INDÍTOTTUK ELŐSZÖR A KÉTSZEMESZTERES BIM SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKUNKAT, EDDIG 55 HALLGATÓ KEZDTE MEG A KÉPZÉST, S 2022 ŐSZÉN 30 FŐVEL INDUL A 3. ÉVFOLYAM.”

 

 

Hogyan épül fel a képzés?

 
A BME Építőmérnöki Karán az építőmérnöki alapképzési szakon 2020 óta fut az Építményinformációs modellezés és menedzsment specializáció, a BSchallgatók a 6. szemeszterüktől hallgathatnak BIM-es tárgyakat, a 8. szemeszterben szakdolgozatukat is BIM-es témában írják.
 
Hogyan válhat valaki BIM-szakemberré?
 
BIM-szakemberek az építőipar számos területén dolgoznak, alapvégzettségük szerint lehetnek építészmérnökök, építőmérnökök, gépészmérnökök, villamosmérnökök, de egyéb műszaki-informatikai alapképzettséggel is lehet BIM-képzést végezni. Korábban jellemzően csak céges tanfolyamokon és autodidakta módon sajátíthatták el a BIM-kompetenciákat, de az utóbbi években a BME és a PTE felsőoktatási képzésein is képeznek ilyen szakembereket. Az egyetemek BIM-képzései építhetnek a szilárd mérnöki képzési
alapokra, függetlenek a kereskedelmi eszközöktől és rendszerektől, ugyanakkor könnyen ötvözhetik a képzésben az ipari partnerek tapasztalatait. A BIM-területen a specializált alap- vagy mesterképzést, vagy akár a szakmérnöki képzést elvégzők átfogó tudással és alapkompetenciákkal rendelkeznek a BIM folyamatokról,
melyeket a saját szakterületükön tovább mélyítve válhatnak BIM-szakemberekké.
 
Mi a képzés története, eddig elért eredményei?
 
A BME Építőmérnöki Karán az Építményinformációs modellezés és menedzsment specializáció 2020 tavaszán indult, az első két évben 10-15 hallgató választotta ezt a specializációt, 2022 tavaszán azonban már több mint 20 fő gondolta úgy, hogy a BIM területén szeretne elmélyült ismereteket szerezni. A kar építményinformatikai mérnök MSc-szakán 2022 őszén indul a képzés, várhatóan 20 fővel. Érdekessége, hogy csak angol nyelven fut, körülbelül fele-fele arányban külföldi és magyar hallgatókkal. A képzésben kiemelt szerepe lesz a projektfeladatoknak, a csapatmunkának, a tapasztalati tanulásnak. A tematika túlmutat a BIM-en, fejlesztési kompetenciákkal rendelkező építőipari szakemberek képzése a cél. A BIM-szakmérnök
szakirányú továbbképzési szak 2021 tavaszán indult a BME-n és a PTE-n. Legnagyobb arányban gyakorló építőmérnökök, építészmérnökök és gépészmérnökök vesznek részt a két féléves képzésen, a BME-n 2022 őszén kezd a 3. évfolyam, várhatóan 30 fővel. A BME Építőmérnöki Kar képzéseinek sajátja, hogy nemcsak a magasépítésre, hanem az infrastruktúra-építésre is fókuszálnak.
 
Milyen szakmai kapcsolatai vannak a területen az egyetemnek?
 
A BME Építőmérnöki Kar minden képzésének hagyományosan markáns ipari kapcsolódásai vannak, a BIM-képzések azonban ebben különösen erősek. A BIM területén leginkább innovatív, előremutató és nagy tapasztalattal rendelkező cégek és szakmai szervezetek vesznek részt a képzésekben (a szakmérnöki képzés első félévében a tanórák 20 százalékát részben vagy egészben ipari partnereink tartják). A partnerek számos módon vehetnek részt a képzésben: vendégelőadásokat tartanak, szakmai gyakorlóhelyként fogadják a hallgatóinkat, infrastrukturális fejlesztésekben vesznek részt, helyszíni látogatásokat, bemutatókat szerveznek. Alap- és mesterképzéseinken kooperatív képzés keretében lehetőség van a munkahelyen szerzett kompetenciák elismertetésére.
 
A BIM oktatása kapcsán mik a jövőbeli terveik? Mit szeretnének elérni a területen az oktatás szintjén?
 
Továbbra is arra törekszünk, hogy a hallgatóink a legjobb szakemberektől tanulhassanak, megismerhessék a nemzetközi szinten legfejlettebb munkafolyamatokat és technológiákat, ugyanakkor átfogó ismereteket kapjanak a hazai BIM-tevékenységekről. Az elméleti háttér oktatása mellett szélesíteni kívánjuk a kivitelezési és üzemeltetési BIM-megoldások oktatását. Az út-, a vasút- és a közműépítés területén igyekszünk a nemzetközi gyakorlatnak megfelelő ismereteket oktatni; a magasépítési területétől eltérő szabályozási környezet és a kevesebb nemzetközi
és hazai tapasztalat miatt itt sokkal nagyobb kihívásokkal szembesülünk.