Emisszió modell alkalmazása a felszíni vizekben kockázatot okozó szennyezőanyagokra

Rövid leírás: 

A téma egy nemzetközi együttműködésben megvalósított kutatáshoz kapcsolódik, melynek célja a Duna vízgyűjtő szintjén vizsgálni egyes veszélyes, a vízi környezetre ártalmas mikroszennyezők sorsát.

A folyamatok megismeréséhez egy éves mintavételi program került megvalósításra, melyeket részben hazai mintavízgyűjtőkön végeztünk. A mérések többféle közegekből (folyóvíz, csapadékvíz, szennyvíz, talaj) történtek. A mérési eredmények rendelkezésre állnak és bemenetét képezik a mintavízgyűjtőkre készítendő anyagmérleg modellnek.

A feladat ezeknek a mérési eredményeknek a kiértékelése, feldolgozása, majd ezt követően egy anyagforgalmi modelleket felépítése, konzulensi vezetéssel.

 

Konzulens(ek): 
Javasolt szint: 
BSc téma
MSc téma