Különösen nagy szilárdságú acélszerkezeti elemek stabilitási viselkedése

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
11/13
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
horvath.laszlo@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

Az újonnan kifejlesztett extra nagy szilárdságú acélok széles skáláját kínálják az acélgyártók, amelyek szélesebb körű építőmérnöki alkalmazásának megalapozásához stabilitási viselkedésük pontosabb elemzése elkerülhetetlenül szükséges.

A szerkezeti elemekben fellépő feszültségállapot pontosabb tanulmányozása, a többtengelyű feszültségállapot vizsgálata és tekintetbe vétele lehetővé teszi az acélanyag duktilitási feltételeinek pontosabb megállapítását. A gyártás során kialakuló sajátfeszültségi állapotok alapvetően befolyásolják a szerkezeti elemek stabilitási viselkedését. Eddig kutatások bizonyítják, hogy az extra magas szilárdságú acélokból készült szelvények sajátfeszültség-eloszlása, valamint geometriai imperfekcióik kedvezőbben alakulnak az elvártnál, ezen hatások részletes elemzésre várnak. A stabilitási követelmények teljesítésének ellenőrzése, a jelenleg meglévő szabványos vizsgálatok – első lépéseként a kihajlásvizsgálat - kiterjesztése az extra nagy szilárdságú acélokra teszi teljessé a vizsgálatok körét.

A jelentkezőnek az alábbi feladatokat kell teljesítenie:

irodalomkutatás – a fellelhető kutatási eredmények és folyó kutatási projektek áttekintése és szisztematikus kiértékelése; alkalmazható laboratóriumi vizsgálati módszerek áttekintése; nemlineáris végeselemes modellezés, analízis eljárásai;

kísérleti vizsgálati program összeállítása és elvégzése extra nagy szilárdságú próbatesteken a feszültségeloszlás, a sajátfeszültségek, imperfekciók valamint stabilitási jelenségek vizsgálatára;

numerikus modell felépítése és verifikálása az eredmények terének kiterjesztésére;

javaslat kidolgozása az extra nagy szilárdságú acélok duktilitási, valamint kihajlási alkalmazási szabályaira.

A témavezető eddigi doktoranduszai

Turán Pál (2013/2016/)
Státusz: 
régi