Elhunyt Dr. Bódi István – gyászhír és nekrológ

2019. január 16-án elhunyt Dr. Bódi István, a BME Hidak és Szerkezetek Tanszék egyetemi docense. Dr. Farkas György professor emeritus nekrológjával emlékezünk rá.

 

 

"Bódi István 1978-ban szerezte Építőmérnöki oklevelét Szerkezetépítő szakon. A végzés után két évig statikus tervezőként dolgozott a Budapesti Városépítési Tervező Vállalatnál. 1980-től a BME Építőmérnöki Karának oktatója.  1982-ben Mérnöki matematikai szakmérnöki oklevelet, 1983-ban Műszaki doktori címet, 1997-ben PhD tudományos fokozatot szerzett. 2000 óta a BME Hidak és Szerkezetek Tanszék egyetemi docense.

 

1988-ban 3 hónapig a Technische Universität Wien, Ausztria egyetem ösztöndíjasa volt. Az 1988-89-es tanévben Dr. Korányi Imre ösztöndíjasként 11 hónapot töltött az Egyesült Államokban az University of Texas at Austin egyetemen. 2001 és 2003 között Széchenyi István Ösztöndíjas volt.

 

Oktatási, tantárgyfejlesztési tevékenysége szerteágazó. Tárgyfelelőse, illetve előadója volt többek között a Fa- falazott és kőszerkezetek, a Vasbetonszerkezetek II, a Szerkezetek megerősítése, a Vasbeton- és faszerkezetek, a Mérnöki faszerkezetek, a Tartószerkezeti rekonstrukció tárgyaknak. Hosszú ideig volt a Tanszék diplomamunka felelőse, számos díjazott diplomamunka konzulense. 2012-től a BME Magasépítési II. BSc. Záróvizsga Bizottság elnöke volt. Több tárgyat oktatott a szakirányú továbbképzésben is. TDK tudományos vezetői tevékenységéért 2000-ben, 2001-ben, 2004-ben és 2006-ban elismerő oklevelet kapott.

 

Egyetemi oktatói tevékenysége során mindig a gyakorlati képzést, a mérnöki szemlélet átadását tartotta a legfontosabbnak. Ezért folyamatosan fejlesztette és ápolta az egyetem és az ipar közötti kapcsolatokat, ezzel a hallgatók számára is lehetővé tette az ipari tapasztalatszerzést.

 

A kari közéletben is aktívan részt vett. 1997 és 2006 között a Kari Tanulmányi Bizottság tagja, 1994-től 2000-ig Kari TEMPUS felelős, 1997 és 2002 között a Kari Socrates/Erasmus program koordinátora, 1998 óta a "Mélyépítő (BME) Alapítvány" Kuratóriumának tagja. 1999-ben elnyerte a BME Építőmérnöki Kar Kari Közéletért Díj Arany Fokozatát.

 

Főbb kutatási területei a vasbeton- és feszített vasbeton-szerkezetek modellezése, építmények tartószerkezeteinek megerősítési módszerei, nagyszilárdságú és különleges betonok alkalmazása, rugalmasan ágyazott ívszerkezetek stabilitása, héjszerkezetek és peremtartóik kapcsolata, mérnöki faszerkezetek kapcsolatainak modellezése. Publikációs tevékenységét 4 könyvfejezet, 5 egyetemi jegyzet, 3 szakdolgozat, 2 disszertáció, 98 tudományos cikk és 31 tudományos előadás fémjelzi.

 

Tagja, illetve tisztségviselője volt számos hazai és nemzetközi szakmai vagy tudományos szervezetnek, többek között az ACI Committe#423 "Prestressed Concrete" albizottságnak, a fib (Comite Euro-International du Beton) Magyar Tagozat vezetőségének, a "Vasbetonépítés" c. lap szerkesztőségének, a fib Commission V/2 "Strengthening of Concrete Structures" albizottságának, a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamarának, a Faipari Tudományos Egyesületnek és a Műszaki Igazságügyi Szakértői Testületnek.

 

Istvánt a múlt év elején súlyos betegség támadta meg. Ekkor nagyon aggódtunk érte, de az év végére állapota látványosan feljavult, új tervei voltak, úgy tűnt, hogy túl van a nehéz időszakon. Ezért különösen megrendített bennünket váratlan halálhíre. Búcsúznak tőle barátai, munkatársai, ismerősei. Emlékét megőrizzük."

 

Családjának őszinte részvétünket küldjük.