Wienerberger Sustainable Building Academy - WiSBA program

Elsődleges fülek

A Wienerberger cég fenntartható építés területéhez kapcsolódó nemzetközi képzése építőmérnök-, építész és környezetmérnök hallgatók részére.

A WISBA 2014 projekt célországai Magyarország, Ausztria, Belgium, Németország, Lengyelország és Svájc. A program egyik célja, hogy a legjobb teljesítményt nyújtó hallgatók későbbiekben képességeiket a Wienerberger cégcsoportban kamatoztathassák. A BME Építőmérnöki és Építészmérnöki Kara a kezdeményezést támogatva szabadon választható tantárgyként (előre láthatólag 5 illetve 2 kreditponttal) ismeri el a sikeresen teljesítők részére 5 kreditpontot igazoló Gráci Műszaki Egyetem által kiállított igazolást.

A képzésre a jelentkezők közül Ausztriából, Belgiumból, Lengyelországból, Magyarországból, Németországból, és Svájcból négy-négy hallgató kerül kiválasztásra.

A résztvevők diákok feladata: négy fős teamekben nemzetközi mentorok támogatásával egy választott téma kidolgozása.

Választható témák:

  • Tégla épületek nyári túlmelegedés elleni tervezése.
  • Fenntarthatósági kritériumok különbségei különböző épületminősítő rendszerekben.
  • Közel nulla energiájú épületek környezeti lábnyoma.
  • Megújuló energiát hasznosító technológiák LCA és LCC elemzése.
  • Erőforrás-hatékony fal rendszerek.
  • Falszerkezetek elemzése az „erőforrások hatékony használata” szellemében.
  • A téglaszerkezetek etikája.

A kijelölt projektek kidolgozása a különböző helyszíneken megrendezett workshopokon (1. Münchenben 2. Brüsszelben vagy Varsóban; 3. Zürichben vagy Budapesten), illetve otthoni távmunka keretében történik. A kidolgozott téma bemutatására Bécsben megrendezésre kerülő záró konferencián, angol nyelven kerül sor. A program fedezi a hallgatók felmerülő költségeit.

Jelentkezési határidő: 2014. június 20.

További információ és jelentkezés: http://wisba.wienerberger.com

- Medgyasszay Péter PhD, Magasépítési Tanszék, a „Tégla épületek nyári túlmelegedés elleni tervezése” című téma mentora -