Kazinczy Gábor emlékkiállítás és konferencia (1889-1964)

Elsődleges fülek

A Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztálya nyilvános konferenciával egybekötött emlékkiállítással emlékezik Kazinczy Gábor mérnök munkásságára.

Kazinczy Gábor 1911-ben szerezte meg mérnöki oklevelét a Műegyetemen. Budapest székesfőváros szolgálatába lépve az építkezések felülvizsgálatával, új szerkezetek és építőanyagok kipróbálásával foglalkozott. 1931-ben a Műegyetemen műszaki doktori oklevelet szerzett. 1932-től a városépítési ügyosztály helyettes vezetője lett. 1935-től műszaki főtanácsos rangban a városrendezési és magánépítési ügyosztály magánépítési alosztályának vezetőjévé választották, amely pozíciót az 1943-as nyugdíjazásáig töltötte be.

Kazinczy Gábor jelentős eredményeket ért el a vasbeton- és acélszerkezetek plasztikus méretezési elméletének megalkotásában és kifejlesztésében, valamint az anyagvizsgálat területén. 1914-ben publikálta a befalazott tartókkal végzett kísérleti eredményeit, amelyek alapján bevezette a képlékeny csukló fogalmát. Kimutatta, hogy lineárisan rugalmas, tökéletesen képlékeny anyagi viselkedés esetén a terhelés lassú növelésekor a tartószerkezet bizonyos keresztmetszeteiben a hajlító nyomaték – elérve legnagyobb értékét – tovább már nem növekedhet, s mindaddig újabb keresztmetszetek érik el a határállapotot, amíg a szerkezet mozgásképes mechanizmussá nem változik. A képlékeny csukló segítségével a teherbírás, azaz a szerkezet határterhelése viszonylag egyszerűen számítható. Eredményeit, eredeti formájában és továbbfejlesztve, a mai napig alkalmazzák a képlékeny teherbírás számítására.

(Forrás: fsz.bme.hu; mek.oszk.hu)

Az emlékkiállítás és konferencia programja:

9.00 Megnyitó
Levezető elnök: Stépán Gábor, a Műszaki Tudományok Osztályának elnöke

9.05-10.00 On the Virtual Work Approach to the Modelling of Forces
Előadó: Jean Salençon, az MTA tiszteleti tagja

10.00-10.15: Kazinczy and the plastic hinges
Előadó: Kaliszky Sándor akadémikus

10.15-10.25: In memory of my father, Gábor Kazinczy
Előadó: Kazinczy Ferenc

10.25-10.35: Kazinczy: The engineer and the scientist
Előadó: Sajtos István, PhD

10.35 Kazinczy Gábor emlékkiállítás megnyitása
A kiállítást megnyitja: Stépán Gábor, a Műszaki Tudományok Osztályának elnöke

10.40-11.00 Szünet

11.00-11.40 Plasticity theory for monotonic and cyclic loading: structural and technological applications
Előadó: Zenon Mroz, az MTA tiszteleti tagja

11.40-12.20 Parameters identifications in elastic-plastic material models by "quasi-non-destructive" experiments
Előadó: Giulio Maier, az MTA tiszteleti tagja

12.20-13.00 Topology Optimization of Continuum Structures Against Vibration and Noise
Előadó: Niels Olhoff professzor (Aalborg University, Dánia)

13.00-13.15 Optimal design of elasto-plastic structures with limited residual strain energy
Előadó: Lógó János, a műszaki tudomány kandidátusa

13.15-13.30 Exact stress integration schemes for elastoplastic constitutive equations
Előadó: Kossa Attila, PhD

13.30 Zárszó
Stépán Gábor, a Műszaki Tudományok Osztályának elnöke

Időpont: 2014. május 12. 9.00-13.30

Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia Felolvasóterme (1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. I. emelet)