Meghívó a Rédey István terem átadó ünnepségére

Elsődleges fülek

Az ünnepélyes átadásra az Általános- és Felsőgeodézia Tanszék és a Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság szervezésében kerül sor.

Program:

12.00 Megnyitó: Dr. Ádám József, tanszékvezető, egyetemi tanár

12.05 Dr. Bíró Péter, Professzor Emeritus, az MTA rendes tagja megemlékezik Rédey István életéről és munkásságáról

12.25 A terem átadása – Dr. Dunai László, az Építőmérnöki Kar dékánja

Időpont: 2014. április 11. (pénteken) 12.00

Helyszín: K épület mf. 26.

Rédey István mérnöki oklevelét 1921-ben a Műegyetemen szerezte meg, majd a Mechanika Tanszék és Geodéziai Tanszék tanársegéd lett. A Monarchia felbomlását követően életre hívott Honvéd Térképészeti Intézetbe 1923-ban került. 1927-ig a sztereofotogrammetriai osztály vezetője volt, ahol az akkor kifejlődő új térképészeti eljárás gyakorlati alkalmazásának megoldásán dolgozott. A Magyar Fotogrammetriai Társaság főtitkáraként szerkesztette a társaság évkönyveit, összeállította a fotogrammetriai terminológiát és szakszótárt, az angol–magyar geodéziai szakszótár tervezetét.

Foglalkozott a Alfred Wegener kontinensvándorlási elméletével, a potenciálelmélet geodéziai vonatkozásaival, valamint a magyarországi földkéregmozgás kérdéseivel. A Műegyetemen 1942-ben magántanári habilitációt szerzett. Mérnök ezredesként az 1951-ben megszervezett Hadmérnöki Kar térképészeti tagozatának 1957-ig volt a vezetője. Széles körű kapcsolatot tartott fenn a hazai és a nemzetközi geodéziai szervezetekkel.Az Építőmérnöki Kar Geodéziai Tanszékének vezetője volt 1959-től egészen az 1968-ban bekövezetett halálig. A kor igényeinek megfelelően átdolgozta egykori tanára, Oltay Károly Geodézia kézikönyvét. Általános geodéziai értelmező szótár című műve 1961-ben jelent meg, ezt követte 1966-ban A geodézia története című munkája.