Talajmechanika-alapozás

Neptun kód: 
BMEEOGTK701
Képzés: 
Kredit: 
Oktatott félév: 
7
Típus (féléves, vizsgás): 
féléves
Tárgyfelelős: 
Korábbi oktatók: 
Heti óraszám (előadás/gyakorlat/labor): 
2/1/0