TDK témák

A Tanszéki TDK témák két nagy csoportra oszthatók. A feliratra kattintva a Vasútépítés csoportra ugorhat..

 

ÚTÉPÍTÉS szakág:

ÚÉP: Útépítés (’K’ Közlekedéstervezés, ’T’ technológia)

Konzulens(ek)

TDK téma címe

Témakód

Javasolt képzés

TDK kiírás időpontja

 

Dr. Almássy Kornél Tamás

A hűvösvölgyi villamos fejlesztési lehetőségei*

VÉP/K

MSc

2021.04.15

Aszfalterősítő rácsok fáradási ellenállási szerepének vizsgálata, a beépítés utáni állapotok elemzése

ÚÉP/T

BSc/MSc

2020.07.31.

Különböző típusú útpályaszerkezettel épült útszakaszok teljes élettartam költségének elemzése

ÚÉP/T

MSc

2020.07.31.

 

Konzulens(ek)

TDK téma címe

Témakód

Javasolt képzés

TDK kiírás időpontja

 

Bachmann Dóra

Gyalogosok (és kerékpárosok) veselkedésének vizsgálata a gyalogos és környezetének kommunikációján keresztül

ÚÉP/K

BSc/MSc

2021.04.19

Önmagukat magyarázó utak – a sérülékeny úthasználók szemszögéből

ÚÉP/K

BSc/MSc

2021.04.19

 

Konzulens(ek)

TDK téma címe

Témakód

Javasolt képzés

TDK kiírás időpontja

Dr. Igazvölgyi Zsuzsanna

Aszfaltkeverékek tömeg- és térfogatviszonyainak meghatározása a hézagtartalom függvényében

 

ÚÉP/K

Junior/

BSc/MSc

2016.05.08.

 

 

Konzulens(ek)

TDK téma címe

Témakód

Javasolt képzés

TDK kiírás időpontja

 

Dr. Juhász János

Körforgalom kialakítások összehasonlító vizsgálata hazai és nemzetközi példák alapján

ÚÉP/K

Bsc

2022.08.31.

E-roller menetdinamikai jellemzőinek meghatározása méréssel

ÚÉP/K

BSc

2022.08.31.

Közúti infrastruktúra geometriai kialakításának rögzítése LIDAR alkalmazásával

ÚÉP/K

BSc/MSc

2022.08.31.

Határidőköz mérése útkereszteződésben, körforgalomban, illetve kijelölt gyalogátkelőhelyen

ÚÉP/K

BSc

2022.08.31.

 

Konzulens(ek)

TDK téma címe

Témakód

Javasolt képzés

TDK kiírás időpontja

A képen személy, férfi, fal, beltéri láthatóAutomatikusan generált leírás

Dr. Kollár Attila

A forgalomlefolyás vizsgálata városi útszakaszokon

ÚÉP/K

MSc

2020.07.28.

Egységjármű szorzók felülvizsgálata jelzőlámpás csomópontok kapacitásszámítása során

ÚÉP/K

BSc

2019.09.03.

Közúti közlekedés résztvevőinek egymásra gyakorolt hatásainak vizsgálata városi csomópontokban

ÚÉP/K

BSc

2019.09.03.

 

Konzulens(ek)

TDK téma címe

Témakód

Javasolt képzés

TDK kiírás időpontja

 

Dr. Orosz Csaba

 

Dunai átkelések forgalomfejlődése – beváltak a jóslatok?

ÚÉP/K

BSc/MSc

2021.04.19

Hazai kompátkelők finanszírozási kérdései.

ÚÉP/K

BSc/MSc

2021.04.19

Közlekedési nagyberuházások a nemzetközi gyakorlatban – a „leg”-ek gazdasági mutatói: ki fizeti a révészt?

ÚÉP/K

BSc/MSc

2021.04.19

Forgalmi előrejelzések egy évtized távlatában – nagyprojektek utóélete

ÚÉP/K

BSc/MSc

2021.04.19

Útdíjak, matricák. Melyik lesz fenntartható?

ÚÉP/K

BSc/MSc

2021.04.19

Úthasználói költségek. Új módszerek a világ körül

ÚÉP/K

BSc/MSc

2021.04.19

Behajtási díj Budapesten?

ÚÉP/K

BSc/MSc

2021.04.19

 

Konzulens(ek)

TDK téma címe

Témakód

Javasolt képzés

TDK kiírás időpontja

Dr. Schuchmann Gábor

Önvezető járművek infrastruktúra követelményei

ÚÉP/K

BSc/MSc

2020.02.20.

Parkolásirányítási (PIR) rendszerek működésének vizsgálata

ÚÉP/K

BSc/MSc

2016.05.08.

Belvárosi autóbuszfolyosók környezeti hatásának vizsgálata

ÚÉP/K

BSc/MSc

2021.04.19

 

 

Konzulens(ek)

TDK téma címe

Témakód

Javasolt

 képzés

TDK kiírás időpontja

Dr. Tóth Csaba

A hőmérséklet hatása az aszfaltkeverékek fáradási ellenállására

ÚÉP/T

Junior/

BSc/MSc

2016.05.08

Aszfaltkeverékek mestergörbéinek vizsgálata

ÚÉP/T

Junior/

BSc/MSc

2016.05.08

Aszfaltkeverékek reológiai vizsgálata

ÚÉP/T

Junior/

BSc/MSc

2016.05.08

Aszfaltkeverékek tömeg- és térfogatviszonyainak meghatározása a hézagtartalom függvényében

ÚÉP/T

Junior/

BSc/MSc

2016.05.08

Dinamikus behajlási adatok vizsgálata klimatikus adatsorok tükrében

ÚÉP/T

Junior/

BSc/MSc

2016.05.08

Új generációs pályaszerkezetek

ÚÉP/T

Junior/BSc/MSc

2016.05.08

 

Konzulens(ek)

TDK téma címe

Témakód

Javasolt képzés

TDK kiírás időpontja

Dr. Vasvári Gergely

Az adatokban rejlő bizonytalanságok hatása a közlekedési modellekre

ÚÉP/K

BSc/MSc

2016.05.08

 


 

 

VASÚTÉPÍTÉS szakág:

VÉP: Vasútépítés (’K’ Közlekedéstervezés, ’T’ technológia, ’P’ pályadiagnosztika)

 

Konzulens(ek)

TDK téma címe

Témakód

Javasolt képzés

TDK kiírás időpontja

 

Dr. Bocz Péter

Közvetlen rugalmas sínleerősítésű kitérő betonaljak kialakítása

VÉP/T

BSc

2019.09.03.

Oldalirányú erők nagyságának vizsgálata kissugarú ívekben

VÉP/P

BSc/MSc

2019.09.03

 

Konzulens(ek)

TDK téma címe

Témakód

Javasolt képzés

TDK kiírás időpontja

Dr. Liegner Nándor

A hűvösvölgyi villamos fejlesztési lehetőségei

VÉP/K

MSc

2021.04.15

Budapesti vasúti átjárhatóság fejlesztésének vizsgálata

VÉP/K

BSc/MSc

2019.09.03

Műanyagaljak alkalmazási és fejlesztési lehetőségei a vasútépítésben

VÉP/T

BSc/MSc

2019.09.03

 

Konzulens(ek)

TDK téma címe

Témakód

Javasolt képzés

TDK kiírás időpontja

Dr. Szabó József

Szemléletváltás a vizsgálólaboratóriumok akkreditációjában

VÉP/T

MSc

2019.09.04.

Szigetelt sínillesztések fejlődésének és laboratóriumi vizsgálatainak egyes kérdései

VÉP/T

BSc

2019.09.04.

 

 

Konzulens(ek)

TDK téma címe

Témakód

Javasolt képzés

TDK kiírás időpontja

A képen beltéri, személy, asztal láthatóAutomatikusan generált leírás

Dr. Vinkó Ákos

 

A budapesti városi vasúti rendszerek közötti átjárhatóság vizsgálata

VÉP/K

BSc/MSc

2020.07.16.

A közúti vasúti gördülőfáradásos sinhibák megjelenési formái, a sínkarbantartás jelenlegi irányvonalai

VÉP/P

BSc/MSc

2019.09.14.

A vágánygeometriai mérővonatok által szolgáltatott adatok alkalmazhatóságának vizsgálata az ívszabályozás kitűzési adatainak meghatározására

VÉP/P

BSc/MSc

2019.08.31.

Okostelefonok szenzoradatainak méréstechnikai alkalmazása a vasúti pályadiagnosztikában és a járműfutástulajdonságok megítélése során

VÉP/P

BSc/MSc

2019.08.31.