Minőségpolitikai és Pártatlansági Nyilatkozat

Minőségpolitikai és Pártatlansági Nyilatkozat

 

Összhangban a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Nemzeti Akkreditáló Hatóság felé kinyilvánított nyilatkozatával, az Építőmérnöki Kar Út és Vasútépítési Tanszék Pályaszerkezeti Laboratóriumának (a továbbiakban: Laboratórium) szándékában áll annak hivatalos elismertetése, hogy az ezen Minőségirányítási Kézikönyvben szereplő Laboratórium az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabvány szerint felkészült a tevékenységi körben megadottak (laboratóriumi és helyszíni vizsgálatok, mintavételi és minta-előkészítési eljárások) elvégzésére.

A Laboratórium oktatási, kutatási, ipari fejlesztési és vizsgáló tevékenységet egyaránt ellát. A Minőségirányítási Kézikönyvben rögzített irányítási rendszer alkalmazásával, folyamatos fejlesztésével és eredményességének ellenőrzésével emelni kívánjuk az oktatás, a kutatás és a vizsgáló tevékenység színvonalát, mutatva ezzel a Laboratórium elkötelezettségét a jó szakmai gyakorlat és a vevői kiszolgálásra végzett tevékenységek minősége iránt, illetve tovább erősítve a Laboratórium iránti bizalmat is.

A Laboratórium rendelkezik a Minőségirányítási Kézikönyvben megadott vizsgálatok elvégzéséhez szükséges feltételekkel. A Laboratórium vállalja az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabvány, és az akkreditáló szerv által előírt követelmények mindenkori kielégítését.

A Laboratóriumhoz az akkreditálási feltételeknek megfelelő személyzet tartozik, amelynek szükség szerinti továbbképzését a Laboratórium biztosítja. A Laboratórium valamennyi munkatársa szabályozott feltételek között, egyértelműen meghatározott feladatokat lát el, ezeknek megfelelő hatáskörű felelősséggel tartozik az elvégzett munkák minőségéért és a kiadott vizsgálati eredmények valódiságáért.

A tanszék érintett oktatói, kutatói, és a Laboratórium teljes személyzete ismeri a Minőségirányítási Kézikönyv tartalmát, és az abban megfogalmazott elveket, célkitűzéseket és szabályozási eljárásokat, azokat mindenkor követi.

A Laboratórium megteremti a vizsgálatok elvégzéséhez és az anyagok, minták tárolásához szükséges feltételeket.

A Laboratórium követi a nemzetközi és nemzeti szabványok fejlődését, azokat folyamatosan megismeri.

A Laboratórium vállalja berendezéseinek, eszközeinek, mérőműszereinek folyamatos fejlesztését, kalibrálását, valamint az akkreditáltság fenntartását.

A Laboratórium Minőségirányítási Kézikönyvben megadott szervezeti felépítése és a személyzet munkaköri leírása összhangban van a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Út és Vasútépítési Tanszékének hivatalos munkaköri leírásával.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Út és Vasútépítési Tanszék Pályaszerkezeti Laboratóriuma hivatalosan elismert vizsgálólaboratóriumként működik, oly módon, hogy e tevékenysége az oktatási, kutatási tevékenységtől elkülönül, azt nem érinti.

A laboratórium vezetősége és személyzete a vizsgálatokkal kapcsolatban mentes minden kereskedelmi pénzügyi vagy egyéb nyomástól, munkáját pártatlanul, befolyásmentesen végzi.

A laboratórium folyamatosan azonosítja a pártatlanságát veszélyeztető kockázatokat, és meghozza azokat a szükséges intézkedéseket, amelyek biztosítják ezen kockázatok megszüntetését vagy minimalizálását.

A Laboratórium akkreditálását és annak fenntartását a tanszék támogatja, és lehetővé teszi, hogy a Minőségirányítási Kézikönyvben szereplő tevékenységi körét mindenkor a legjobb felkészültséggel láthassa el.