Tóth Károly a BME díszdoktora

Elsődleges fülek

Tóth Károly a BME díszdoktora

 

Az Építőmérnöki Kar előterjesztésére a 2023. június 3-i ünnepi ülésén a BME szenátusa Tóth Károlynak a tiszteletbeli doktor címet adományozta.

Tóth Károly 35 éve a The Ohio State University (OSU) munkatársa, 2013 óta Department of Civil, Environmental and Geodetic Engineering kutatóprofesszora. Nemzetközileg elismert szaktekintély a fotogrammetria, távérzékelés, geomatika, szenzorok, navigáció és mobil térképező technológiák területén. Három szervezet Fellow-á fogadta, számos díjjal rendelkezik és sok vezetői szerepet is vállalt; többek között elnöke volt az ASPRS-nek (Amerikai Fotogrammetriai és Távérzékelési Társaság), alelnöke az ISPRS-nek (Nemzetközi Fotogrammetriai és Távérzékelési Társaság).

Tóth Károly az elmúlt három évtizedben jelentős és szoros együttműködést alakított ki a BME Építőmérnöki Karával, a Kar 10 munkatársa és doktorandusza kutatott legalább 6 hónapot vezetése alatt az OSU-n.

 

   

 

Tóth Károly előadást tart a Detrekői szemináriumon 2023. június 2-án „Fejlődési irányok a térinformatikában: szenzorintegráció, közösségi adatnyerés és autonóm rendszerek” címmel

 

   

 

Tiszteletbeli doktorrá avatás

 


 

Pályafutása elején Tóth Károly kulcsszerepet játszott az első mobil térképezési rendszer (MMS) – a GPS egyik első polgári alkalmazása – koncepciójának kidolgozásában és megvalósításában. Az MMS egyik alapító atyjaként tartják számon, világszerte elismerik az MMS-technológia és alkalmazásai fejlesztéséhez való hozzájárulásáért. Az elmúlt 25 évben egyike volt annak a három nemzetközi vezetőnek, akik a Nemzetközi Mobil Térképezési Technológiai Szimpóziumot (MMT) szervezték, amely a navigációs és képalkotási technológiák fejlesztésére, valamint ezek digitális térképezésben, városmodellezésben, vészhelyzeti reagálásban, pilóta nélküli járművekben, precíziós gazdálkodásban, személyi navigációban, beltéri navigációban stb. történő alkalmazására összpontosít.

Az 1990-es évek végén Toth professzor úr vezette az OSU csapatát az Airborne Integrated Mapping System (AIMS) projektben, amely a világon elsőként adott át teljesen digitális, közvetlenül georeferált, nagy pontosságú légi térképezési rendszer prototípust, amely a GPS és az inerciális navigációs egység (IMU) szoros integrációján alapul. Ezt követően Tóth Károly jelentős kutatási eredményeket ért el a távérzékelési platformok közvetlen georeferálásában, bevezetve a GPS/IMU-alapú szenzororientációt a térképező közösségbe, és általában neki tulajdonítják a "közvetlen és közvetett georeferálás" kifejezések megalkotását.

Dr. Tóth volt a vezető térképezési szakértő, aki az OSU csapatának navigációját támogatta a három DARPA Ground/Urban Challenges (2004, 2005 és 2007) versenyeken. Korai szószólója volt a komplex térinformatikai adatok, például terepmodellek és képek alkalmazásának a járműnavigáció támogatására; ezek az erőfeszítések nagyban hozzájárultak az autonóm járműtechnológiák gyors fejlődéséhez.

A fent felsorolt három fő eredményen kívül Tóth professzor úr számos prototípusrendszert tervezett és fejlesztett a térképezés és navigáció területén végzett kutatáshoz, beleértve a különböző hátizsákos navigációs és térképezési rendszereket a leszerelt harci és vészhelyzeti egységek támogatására, a beltéri navigációt és térképezést, valamint az együttműködő navigáció fejlesztését támogató mobil platformokat. Számos terepi mérést és vizsgálatot vezetett a prototípusrendszerek teljesítményének értékelésére más kutatócsoportokkal együttműködve; beleértve számos vizsgálatot az OSU-n, navigációs referenciaadatgyűjtési elemzéseket az Air Force Research Laboratory-nál Daytonban, együttműködő navigációs méréseket a Nottingham Geospatial Institute-nál és a Melbourne-i Egyetemen, mobil platform navigációt a University of New South Wales-nél (Sydney, Ausztrália), a Mars rover szimulációs adatgyűjtését a Death Valleyben, navigációt és georeferenciát a Yuma Proving Groundon, légi gravitációs felméréseket az Északi-sarkon, az amerikai Sierrákon és a dél-amerikai Andokban, szenzorok validálását a NASA Stennis Űrközpontban.

Több mint 400 lektorált közleménye van szakfolyóiratban és folyóiratban, számos műszaki jelentést és hat könyvfejezetet publikált a fotogrammetriáról, a LiDAR-ról és a navigációról, és közel 60 támogatott kutatási projektet vezetett, amelyek teljes költségvetése meghaladta a 25 millió dollárt. Elsődleges kutatási támogatói az USA Védelmi Minisztérium (DoD), Strategic Environmental Research and Development Program (SERDP), Environmental Security Technology Certification Program (ESTCP), National Geospatial-Intelligence Agency (NGA), NASA, Ohio and Federal Department of Transportation, The Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), Air Force Research Lab (AFRL), NSF, National Geodetic Survey (NGS). Az NGA/USGS National Centers of Academic Excellence in Geospatial Science Education Program pályázatának (2015-18) társvezetője volt.

Dr. Tóth számos vezetői pozíciót töltött be nemzeti és nemzetközi társaságokban. Az ASPRS Photogrammetric Application Division igazgatójává (2004-2006), az ASPRS Eastern Great Lakes régiójának nemzeti igazgatójává (2008-2014) és az ASPRS elnökévé (2015-2017) választották. Az ISPRS több munkacsoportjának elnöke volt (1996-2012), az ISPRS I. Műszaki Bizottságának elnökévé (2012-2016) és az ISPRS alelnökévé (2016-20212) választották, jelenleg az ISPRS Tudományos Tanácsadó Bizottságának elnöke (2022-2026).

Tóth professzor nemzetközi kutatási együttműködései és elismert széleskörű szakértelme lehetővé tette, hogy nagykövetként segítse elő az ASPRS, az ION és az ISPRS, a FIG és az IAG közötti szakmai partnerségek kialakítását. Vezetése alatt számos nemzetközi közös szimpóziumot szerveztek, amelyek jelentős új kutatási együttműködésekhez vezettek, és előremozdították a térinformatika és mérnöki tudományok, valamint a kapcsolódó tudományágak legújabb eredményeit. Több mint 30 éven át különböző minőségben szolgálta az ASPRS, ISPRS es ION szakmai szervezeteket, munkacsoport és bizottság vezető, alelnök és elnök szerepben, továbbá mint üléselnök, panelista, szerző, moderátor működött közre konferenciákon. Számos workshopot és rövid tanfolyamot tartott szakmai társaságok, köztük ASPRS, ISPRS, ION és IEEE, az ipari szereplők, valamint különböző nemzeti és nemzetközi egyetemek és intézmények végzős és egyetemi hallgatói számára. Gyakori főelőadó és meghívott előadó, valamint vendégszerkesztő. Akadémiai oktatóként több mint 45 MSc- és PhD-hallgató munkáját irányította, és több mint 25 posztdoktor és vendégkutató mentora volt, hozzájárulva számos tudományos vezető oktatásához és képzéséhez a távérzékelés és navigáció területén.

Prof. Tóth rendkívül szoros és sikeres együttműködést alakított ki a BME Építőmérnöki Karával, különösen a Fotogrammetria és Térinformatika Tanszékkel és az Általános és Felsőgeodézia Tanszékkel. Pályafutása elején ismerkedett meg Prof. Detrekői Ákossal, és azonnal elkezdtek együtt dolgozni a távérzékelés területén, ami akkoriban feltörekvő kutatási terület volt. Ez a kezdeti együttműködés később más területekre is kiterjedt, végül a BME és az OSU között aláírt szándéknyilatkozatban öltött formát. Ez a megállapodás megkönnyítette a hallgatócserét, a vendégkutatók fogadását, a közös kutatást és az ISPRS tevékenységekben való részvételt. Említésre méltó példák:

  • Közös publikációk a következő oktatókkal: Molnár Bence, Laky Sándor, Zaletnyik Piroska, Barsi Árpád, Fi István, Lovas Tamás, Mélykúti Gábor, Takács Bence, Tóth Zoltán, Detrekői Ákos, Koppányi Zoltán.
  • Lovas Tamás és Koppányi Zoltán PhD kutatásainak társtémavezetője.
  • Vendégkutatók fogadása az OSU-n: Ádám József, Szabó György, Földvári Lóránt, Lovas Tamás, Molnár Bence, Zaletnyik Piroska, Laky Sándor, Koppányi Zoltán, Barsi Árpád.
  • A BME Építőmérnöki Kar által szervezett nemzetközi rendezvények szervezése, mint például a NASA/FDOT projekt találkozója vagy az ISPRS Tanács ülése.
  • Előadások tartása, például a DARPA Grand/Urban Challenge témáról kari szeminárium keretében, vagy a Fotogrammetria Tanszék 50. évfordulós konferenciáján.

 

Tóth professzor úr kiemelkedő tudományos karriert futott be, amely az oktatás, a kutatás és az üzleti eredmények figyelemre méltó sorozatát foglalja magában. Ugyanakkor aktívan részt vett a szakmai társaságok, különösen az ASPRS, az ISPRS és az ION tevékenységeiben, és mindhárom szervezetnek Fellow tagja. Bár mindig is szoros kapcsolatban állt alma materével, a BME Építőmérnöki Karával való együttműködése rendkívül szoros és eredményes volt, ami közös kutatásokat, diákcseréket, kari ösztöndíjakat, találkozók szervezését és publikációkat eredményezett.