A mikromobilitási szolgáltatások beillesztése a városi közlekedési rendszerbe / Integrating micro-mobility services into the urban transport system

Primary tabs

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
21/32
Témavezető neve: 
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 
A városi közlekedés során a közlekedési módok megválasztása folyamatosan változik a kereslet és a kínálat alakulása következtében. Az elmúlt két évben a keresletet nagyban befolyásolta a pandémia, azonban tekintettel kell lenni arra is, hogy egy újabb generáció számára a helyváltoztatási igények másként (gyakoriságban és formában egyaránt) jelentkeznek. A kínálati oldalon megjelentek olyan új mikromobilitási eszközök (különösen az elektromos rásegítésű vagy meghajtású eszközök), amelyekre jelentős igény mutatkozik, azonban ezek beillesztése a közlekedési rendszerbe még megoldásra vár.
A közlekedési rendszerek fejlesztése hosszabb távon fejti ki hatásait, a kutatás célja olyan általános érvényű módszerek kidolgozása, amelyek tudományos igényességgel megalapozott útmutatást adhatnak a közlekedési rendszerek alakítására. A módszerek közé tartoznak a szervezési és az infrastruktúra kialakításának különböző lehetőségei.
 
Feladatok:
    • Az utazási szokások felmérése korszerű (pl. mobil applikáció) eszközökkel, az összegyűjtött adatok kiértékelése statisztikai módszerekkel.
    • A mikromobilitási eszközöket igénybe vevők demográfiai és szociális tulajdonságainak, az utazások jellemzők (honnan-hová, motiváció, átlagos utazási távolság, átlagos utazási idő stb.) vizsgálata.
    • Az útvonalválasztás szempontjai a mikromobilitási eszközök használata esetén, amennyiben vannak eltérések a hagyományos közlekedési módoktól, akkor ezek milyen szempontok alapján valósulnak meg?
    • A mikromobilitási eszközök hatása más közlekedési módokra, a forgalom makroszkopikus jellemzőinek várható alakulása, a vizsgálat során korszerű szimulációs eszközök (PTV VISUM) alkalmazása.
    • A mikromobilitási eszközökkel közlekedés összekapcsolási lehetőségei a hagyományos közlekedési hálózatokkal. A vizsgálathoz korszerű mikroszkopikus szimulációs (PTV VISSIM) eszközök felhasználása.
    • A mikromobilitási eszközök infrastruktúrával szembeni követelményeinek meghatározása, különös tekintettel az Út- és Vasútügyi Műszaki Előírások szükséges kiegészítésére, esetleges módosítására.
    • Az un. mobilitási pontok elhelyezésének meghatározása matematikai és térinformatikai módszerekkel.
 
***
 
Modal choice in urban transport is constantly changing due to changes in demand and supply. In the last two years, demand has been severely affected by the pandemic, but it must also be borne in mind that the relocation needs of the next generation are different (both in frequency and form). On the supply side, new micro-mobility devices (especially electrically assisted or powered devices) have emerged that are in significant demand. Still, their integration into the transport system remains to be addressed.
The development of transport systems has a longer-term effect. The research aims to develop general methods that can provide scientifically sound guidelines for designing transport systems. The methods include different options for organizing and planning the infrastructure.
 
Tasks:
    • Survey of travel pattern / mobility behaviour with modern (e.g. mobile application) tools, evaluation of the collected data with statistical methods.
    • Examination of the demographic and social characteristics of the users of micro-mobility devices, the characteristics of the trips (origin-destination, motivation, average travel distance, average travel time).
    • Routing considerations for using micro-mobility devices; on what basis are these aspects implemented if the aspects are different from traditional modes of transport?
    • The effect of micro-mobility devices on other modes of transport, the expected development of the macroscopic characteristics of the traffic using modern simulation tools (PTV VISUM).
    • Possibilities of connecting micro-mobility to traditional transport networks by using modern microscopic simulation (PTV VISSIM) tools.
    • Defining the infrastructure requirements for micro-mobility devices, particularly the necessary additions and possible amendments to the Road Technical Specifications.
    • Determining the location of mobility points using mathematical and GIS methods.
 
A téma meghatározó irodalma: 
    1. Juan de Dios Ortúzar, Luis G. Willumsen
Modelling Transport, Wiley (2011)
ISBN:9781119993520
    2. Csaba Csiszár, Dávid Földes and Yinying He
Reshaped Urban Mobility
    3. Walter Leal Filho, Ismaila Rimi Abubakar, Richard Kotter, Thomas Skou Grindsted, Abdul-Lateef Balogun, Amanda Lange Salvia, Yusuf A. Aina, Franziska Wolf
Framing Electric Mobility for Urban Sustainability in a Circular Economy Context: An Overview of the Literature.
Sustainability 2021, 13, 7786. 
    4. Kakderi, C.; Oikonomaki, E.; Papadaki, I. 
Smart and Resilient Urban Futures for Sustainability in the Post COVID-19 Era: A Review of Policy Responses on Urban Mobility. 
Sustainability 2021, 13, 6486. 
    5. Chen Feng , Junfeng Jiao & Haofeng Wang
Estimating E-Scooter Traffic Flow Using Big Data to Support Planning for Micromobility
    6. ITS World Congress 2017, Montréal
Next Generation Integrated Mobility: Driving Smart Cities
Post Congress Report
    7. Tomasz Bielinski, Agnieszka Wazna
Electric Scooter Sharing and Bike Sharing User Behaviour and Characteristics
Sustainability 2020, 12, 9640
A téma hazai és nemzetközi folyóiratai: 
    1. Sustainability (Scopus, WoS)
    2. Transportation Research Part A, B, D and F
    3. Transportation Research Procedia (Scopus, WoS)
    4. Periodica Polytechnica Civil Engineering (Scopus, WoS)
    5. Periodica Polytechnica Transportation Engineering
    6. Közlekedéstudományi Szemle
A témavezető utóbbi tíz évben megjelent 5 legfontosabb publikációja: 
    1. Jaber Ahmed, Juhász János
Measuring and Forecasting of Passengers Modal Split Through Road Accidents Statistical Data, In: Sierpiński G. (eds) Intelligent Solutions for Cities and Mobility of the Future. TSTP 2021. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 352. Springer, Cham. 
    2. Juhász János
Influence of Different Route-choice Decision Modes, Transportation Research Procedia 27 pp. 246-252. , 7 p. (2017)
    3. Glász Attila, Juhász János
Car-pedestrian and car-cyclist accidents in Hungary
Transportation Research Procedia (2352-1465 ): 24 pp 474-481 (2017)
    4. Katona Géza, Juhász János, Lénárt Balázs
Travel habit based multimodal route planning, Transportation Research Procedia (2352-1465 ): 27 pp 301-308 (2017)
    5. Farooq, Danish ; Juhasz, Janos
Simulation-Based Analysis of the Effect of Significant Traffic Parameters on Lane Changing for Driving Logic "Cautious" on a Freeway
Sustainability 11 : 21, 15 p. (2019)
A témavezető fenti folyóiratokban megjelent 5 közleménye: 
    1. Jaber Ahmed, Juhász János, Csonka Bálint
An Analysis of Factors Affecting the Severity of Cycling Crashes Using Binary Regression Model, Sustainability ( 2071-1050): 13 12 p. 6945. (2021)
    2. Farooq Danish, Juhász János
Simulation-Based Analysis of the Effect of Significant Traffic Parameters on Lane Changing for Driving Logic "Cautious" on a Freeway, Sustainability 11 : 21, 15 p. (2019)
    3. Farooq Danish, Juhász János
Simulation Analysis of Contributing Factors to Rider Visibility Issues for Car-Motorcycle Accidents, Periodica Polytechnica Transportation Engineering, (2019)
    4. Katona Géza, Lénárt Balázs, Juhász János
Parallel Ant Colony Algorithm for Shortest Path Problem, Periodica Polytechnica Civil Engineering 63 : 1 pp. 243-254. , 11 p. (2019)
    5. Juhász János
Influence of Different Route-choice Decision Modes, Transportation Research Procedia 27 pp. 246-252., 7 p. (2017)
Megjegyzés: 
Korábbi doktori iskolájában doktoranduszai voltak:
- Katona Géza 2013 / 2016 / 2020
- Farooq Danish 2016 / 2020 / 2020
- Jaber Ahmed H.A. 2020 / 2022-ben esedékes / -
- Glász Attila 2014 / 2017 / -
- Homonnai Péter 2019 / - / - (2019-2020 között)
Hallgató: 

A témavezető eddigi doktoranduszai

Státusz: 
elfogadott