Megkapta díszpolgári címét Cholnoky Tamás

A Műegyetem Szenátusa 2016-ban a BME Díszpolgárává avatta Cholnoky Tamást, aki az építő- és építészmérnök képzés támogatásával érdemelte ki a megtisztelő címet.

A Hídépítési Tanszék egykori oktatója idén tölti be a 94. életévét, az Egyesült Államokban él, egészségi állapota miatt azonban személyesen sem tavaly, sem idén nem tudta átvenni a kitüntetést. Cholnoky Tamás 1986-ban megalapította és azóta odaadással szervezi a Dr. Korányi Imre Ösztöndíjat, amelyet a híres hídépítő mérnökről, a Hídépítési Tanszék egykori tanszékvezető professzoráról nevezett el. Ennek keretében évente általában egy fiatal PhD-val rendelkező egyetemi kolléga végez 8-12 hónapos kutatómunkát az Egyesült Államok legjobb mérnöki egyetemeinek egyikén. Hálájuk jeléül az Egyetem és az Építőmérnöki Kar néhány vezetője, közöttük több egykori Korányi-ösztöndíjas úgy döntött, személyesen adja át a díszpolgári kitüntetést Cholnoky Tamásnak otthona közelében egy kisebb ünnepség keretében. Az átadó csapat tagjai: Józsa János rektor, Kollár László rektorhelyettes, Dunai László dékán, Joó Attila László dékánhelyettes, Krámer Tamás dékánhelyettes és Lovas Tamás dékánhelyettes.

 

 

Cholnoky Tamás

1945-ben a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szerzett mérnöki oklevelet. 1946-48-ig tanársegéd a Műegyetem I. számú Hídépítési Tanszékén, ahol a Tartók statikája c. tantárgy előadója. A háború után részt vesz a budapesti Déli összekötő vasúti híd és más szerkezetek újjáépítésének megtervezésében. 1949-ben kutatómérnök lett a Laboratories du Bâtiment et des Travaux Publics-nél Párizsban, ahol elsősorban a beton vibrálását és plasztikus állapotát vizsgálta. 1950-től tervezőmérnök volt a D.B. Steinman (New York) cégnél, vasbeton ívekkel, nagy fesztávú függőhidakkal foglalkozott. 1950-54-ben az F.R. Harris (New York) irodánál nagyméretű úszódokkok, nagymélységű kikötő-partfalak tervezését vezette. Az amerikai haditengerészet megrendelésére végzett munkáit, pl. repülőhordozó hajók előfeszített vasbeton pályalemezeinek tervezését, csak korlátozottan publikálhatta. 1951-ben megszerezte a New York Állam mérnöki (professional) oklevelét. 1954-től társtulajdonosa a Sinjon, Inc. építkezési vállalatnak, amelynek fő profilja családi házak, lakóházak és irodaépületek építése, valamint az ezekhez kapcsolódó ingatlanmenedzsment. 1986-ban megalapította a Dr. Korányi Imre Ösztöndíjat, aminek a szervezésével személyesen foglalkozott egészen néhány évvel ezelőttig, amikor lánya, Lisa vette át a feladatokat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cholnoky Tamás kiemelkedő és önzetlen munkásságával jelentősen hozzájárult a BME mérnökképzésének erősítéséhez. A Korányi ösztöndíjasok fontos szerepet töltenek be a hazai építőmérnöki oktatásban és kutatásban. A korábbi ösztöndíjasok közül többen ma már a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem professzorai, vezető oktatói: az Építőmérnöki, Építészmérnöki és Természettudományi Karon jelenleg 6 professzor, 17 egyetemi docens és 3 adjunktus a Korányi ösztöndíjasok közül került ki; hárman közülük akadémikusok, négyen MTA doktorok, valamennyien rendelkeznek PhD fokozattal. Jelentős szerepet vállalnak a BME vezetésében is: egy rektorhelyettes, egy dékán, 4 dékánhelyettes és 5 tanszékvezető is korábbi ösztöndíjas.

 

 

Az elmúlt 29 év 30 ösztöndíjasa név szerint:

Név, tudományos fokozat

Ösztöndíj éve

Ösztöndíj egyeteme

Jelenlegi munkahely

Balogh Tamás

kandidátus, PhD

1987

University of Illinois at Urbana-Champaign

Polivent Kft.

Bódi István

PhD

1988

University of Texas

BME, egyetemi docens

Dunai László

MTA levelező tag

1989

Lehigh University

BME, egyetemi tanár, tanszékvezető, dékán

Kollár László

MTA rendes tag

1990

Stanford University

BME, egyetemi tanár, rektorhelyettes

Lógó János

MTA doktor

1990

University of Michigan

BME, egyetemi tanár

Bagi Katalin

MTA doktor

1991

Cornell University

BME, egyetemi tanár

Domokos Gábor

MTA rendes tag

1992

University of Maryland at College Park

BME, egyetemi tanár, tanszékvezető

Sajtos István

PhD

1992

Cornell University

BME, egyetemi docens, tanszékvezető

Csíki Béla

PhD

1994

University of California at Berkeley

DCB Mérnöki Iroda, ügyvezető

Ledniczky Klára

PhD

1996

University of California at San Diego

Strusoft Kft, fejlesztőmérnök

Vásárhelyi Balázs

PhD

1997

Massachusetts Institute of Technology

BME, egyetemi docens

Liegner Nándor

PhD

1998

University of Illinois at Urbana-Champaign

BME, egyetemi docens, tanszékvezető

Hincz Krisztián

PhD

2001

Weidlinger Associates Inc.

BME, egyetemi docens

Károlyi György

MTA doktor

2001

University of Arizona

BME, egyetemi tanár, dékánhelyettes

Lovas Tamás

PhD

2001

The Ohio State University

BME, egyetemi docens, dékánhelyettes

Szabó Anita

PhD

2002

Stanford University

INNO-WATER Kutató és Környezetvédelmi Szolgáltató Zrt, vezérigazgató

Tarján Gabriella

PhD

2002

Stanford University

BME, adjunktus

Ádány Sándor

PhD

2003

Johns Hopkins University

BME, egyetemi docens, tanszékvezető

Németh Róbert

2004

Cornell University

BME, egyetemi docens

Kovács Nauzika

PhD

2006

Georgia Institute of Technology

BME, egyetemi docens

Várkonyi Péter

PhD

2006

Princeton University

BME, egyetemi docens

Vigh László Gergely

PhD

2007

Stanford University

BME, egyetemi docens

Zaletnyik Piroska

PhD

2008

The Ohio State University

BME, adjunktus

Krámer Tamás

PhD

2009

NOAA Great Lakes Research Laboratory

BME, egyetemi docens, dékánhelyettes

Joó Attila László

PhD

2010

Lehigh University

BME, egyetemi docens, dékánhelyettes

Sipos András Árpád

PhD

2010

Cornell University

BME, egyetemi docens, dékánhelyettes

Jakab Gábor

PhD

2011

University of California at San Diego

Michael Glatt Maschinenbau GmbH, Berechnungsingenieur

Hegyi Dezső

PhD

2012

California Institute of Technology

BME, egyetemi docens

Baranya Sándor

PhD

2013

University of Iowa

BME, egyetemi docens

Szabó Tímea

PhD

2014

University of Pennsylvania

BME, adjunktus

Zsarnóczay Ádám

PhD

2017

Stanford University

BME, tudományos munkatárs

 

Kortársa volt Pilinszky János költő, aki írt is egy verset, amely Cholnoky Tamáshoz szól:

 

Pilinszky János:

Téli ég alatt

Cholnoky Tamásnak

 

Fejem fölé a csillagok
jeges tüzet kavarnak,
az irgalmatlan ég alatt
hanyattdölök a falnak.

 

A szomorúság tétován
kicsordul árva számon.
Mivé is lett az anyatej?
Beszennyezem kabátom.

 

Akár a kő, olyan vagyok,
mindegy mi jön, csak jöjjön.
Oly engedelmes, jó leszek,
végig esem a földön.

 

Tovább nem ámitom magam,
nincsen ki megsegítsen,
nem vált meg semmi szenvedés,
nem véd meg semmi isten.

 

Ennél már semmi nem lehet
se egyszerűbb, se szörnyebb:
lassan megindulnak felém
a bibliai szörnyek.