Tartószerkezetek méretezésének alapjai

Elsődleges fülek

Neptun kód: 
BMEEOHSAT41
Kredit: 
3
Oktatott félév: 
3
Típus (féléves, vizsgás): 
féléves
Szervezeti egység: 
Heti óraszám (előadás/gyakorlat/labor): 
2/0/0