Infrastruktúra tervezés projektfeladat

Elsődleges fülek

Neptun kód: 
BMEEODHAI41
Kredit: 
6
Oktatott félév: 
6
Típus (féléves, vizsgás): 
féléves
Tárgyfelelős: 
Szervezeti egység: 
Leírás: 

A tantárgy célja átfogó komplex tervezői szemlélet átadása. A feladatkiírás  alapja egy kistérség, amelynek részeit belterületek és kültereletek egyaránt képezik. A kistérségen megtervezendők az infrastruktúrális létesítesítmények főbb csoportjai, bel- és külterületi út- és vasúthálózat, vízi közművek, valamint a kistérség átfogó vízrendezése. A tervfeladat a következő lépésekben dolgozandó ki: valamennyi szakágat felölelő kistérségi koncepció, az egyes szakági feladatrészek kijelölt részeinek továbbtervezése engedélyezési terv szintű kidolgozottsági részletességig. Ez alapján a kijelölt részek meghatározó csomóponti elemeinek részletes kidolgozása anyagkiírással.

Heti óraszám (előadás/gyakorlat/labor): 
0/0/0