Standardized Tests

Vizsgálati csoport

Vizsgálat

Vizsgálati módszer

Aszfaltkeverékek

Víztartalom meghatározása

MSZ EN 12697-14:2002

Hézagjellemzők számítása

MSZ EN 12697-8:2003

Oldható kötőanyag tartalom meghatározása

MSZ EN 12697-1:2012
MSZ EN 12697-39:2012

Szétosztályozódási hajlam vizsgálata

MSZ EN 12697-15:2003

Kötőanyaglefolyás vizsgálata

MSZ EN 12697-18:2005

Hasítóvizsgálat

MSZ EN 12697-23:2004

Keréknyomképződés (nagykerekes)

MSZ EN 12697-22:2003+A1:2008/9.1

Merevségvizsgálat 4PB-PR

MSZ EN 12697-26:2012/ B

Merevségvizsgálat 2PB-TR

MSZ EN 12697-26:2012/A

Marshall stabilitás- és folyás vizsgálata

MSZ EN 12697-34:2012

Útburkolatok vizsgálata

Csúszósurlódás mérése (SRT inga)

MSZ EN 13036-4:2004

 

Benkelmann-féle behajlás mérés

MSZ 2509-4:1989

 

Hosszirányú egyenetlenség mérése ÚT-02 készülékkel

e-UT 09.02.22:2002

Kötőanyagok

Lágyuláspont meghatározása

MSZ EN 1427:2007

Penetráció meghatározása

MSZ EN 1426:2007

Kőanyagok

Iszap- és agyagtartalom meghatározása

MSZ 18288-2:1984

Szemalak vizsgálata

MSZ EN 933-4

Szemmegoszlás jellemzők számítása

MSZ 18288-2:1981