Publications

Kapcsolódó PhD értekezések

 • Bocz Péter - Az aszfaltkeverékek mechanikai paramétereinek és a pályaszerkezet fáradási élettartamának összefüggései (2009)

http://www.doktori.hu/index.php?menuid=193&vid=3983

 • Tóth Csaba - Aszfaltkeverékek merevsége a terhelési idő, a hőmérséklet és a kőváz szemeloszlásának függvényében (2010)

http://www.doktori.hu/index.php?menuid=193&vid=6260

 • Pethő László - A hőmérséklet eloszlás alakulása az aszfalt burkolatú útpályaszerkezetekben és ennek hatása a pályaszerkezeti rétegek méretezésére, technológiai tervezésére (2008)

http://www.doktori.hu/index.php?menuid=193&vid=2730

 • Almássy Kornél - Aszfalt pályaszerkezeti rácsok viselkedése (2010)

http://www.doktori.hu/index.php?menuid=193&vid=6364

 

Korábbi publikációk, kapcsolódó irodalmak

 • Az elmúlt időszak kiemelkedőbb TDK dolgozatai:
  • Ávár Vivien, Szentpéteri Ibolya - Plasztikus deformációs hajlam meghatározása kúszás valamint vákuum triaxiális vizsgálatok segítségével (2010)
  • Ávár Vivien, Szentpéteri Ibolya - Aszfaltkeverékek mestergörbéjének szerkesztése csökkentett mérési eredményszám alapján (2009)
  • Palásti Szilvia - Rétegtapadás hatása az aszfalt pályaszerkezetek élettartamára (2008)
  • Molnár Ágnes - Bitumenes kötőanyagok reológiai vizsgálatai, a nyírási modulusz meghatározásának jelentősége (2007)
 • Az elmúlt időszak kiemelkedőbb diplomamunkái (megtekinthető az Út és Vasútépítési Tanszéken (elérhetőség: BME K épület. Kmf 93. kapcsolattartó: szekeres@uvt.bme.hu))
 • Fülöp Richárd - A mart aszfalt felhasználás maximalizálhatósága az aszfaltgyártás során (2015)
 • Nádasi Réka - Habosított és normál bitumenekkel gyártott aszfaltkeverékek összehasonlító vizsgálata (2015)
 • Balázs Júlia - Hideg remix eljárások hazai alkalmazása a külföldi gyakorlat tükrében (2014)
 • Sági Szilvia - Bitumenek gyártás, beépítés hatására történő öregedésének vizsgálata (2013)
 • Ávár Vivien - Aszfaltkeverékek komplex modulusának tanulmányozása dinamikus nyomóvizsgálattal (2011)
 • Szentpéteri Ibolya - Aszfaltkeverékek öregítés után szerkesztett mestergörbéinek összehasonlítása a keverék eredeti mestergörbéivel (2010)
 • Szentpéteri Ibolya - Hajlékony útburkolatok megerősítési módszerének alternatívái (2011)