ÁLLÁSHIRDETÉST

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem pályázatot hirdet az Építőmérnöki Kar Dékáni Hivatal oktatási dékánhelyettes beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2025. július 31-ig szól.

A munkavégzés helye: Budapest, 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.

 

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2021. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 30.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

  •  Elektronikus úton Humánerőforrás Igazgatóság részére a humaneroforras@mail.bme.hu E-mail címen keresztül
  • Személyesen: BME Építőmérnöki Kar Dékáni Hivatala, Budapest, 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület 1. emelet 28.

 

További információk ITT elérhetők a pályázat részleteiről.