Tanszék Története

Az út és vasútépítés tárgyköre a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem több mint 220 éves előtörténetében már a kezdetektől szerepelt az oktatási anyagokban.

Az Institutum Geometricum 1782 évi alapítólevelében maga az alapító II. József a polgári Mérnöki Intézet felállításának egyik indokaként így fogalmazott: “Viae publicae magna in parte neglectae sunt; peculiari studio esse excolendum in aperto est”. Azaz: “A közutak nagy részükben el vannak hanyagolva; nyilvánvalóan művelni kell ezen stúdiumot”.

El is kezdték az oktatását – először az alkalmazott felsőbb matematika tárgykörében – a híd, vízépítéssel és földméréssel együtt. Az egyetem már fejlettebb elődje az 1857-től működő királyi József Műegyetem, majd jogutódai a közlekedési létesítményeket az alább felsorolt tanszékeken oktatták:

Időszak

Útépítési szakterület

Vasútépítési szakterület

1857

Gyakorlati Mértan és Mechanika Tanszék

Kruspér István

Építőtudományok Tanszék

Schnedár János

1869

1876

I. Út-, Vasút-, Víz- és Hídépítéstan Tanszék

Kherndl Antal

1870

1878

II. Út-, Vasút-, Víz- és Hídépítéstan Tanszék

Szabó Gyula 1870-75

Kisfaludi-Lipthay Sándor 1875-78

1878

1940

Út- és Vasútépítéstan Tanszék

Kisfaludi-Lipthay Sándor 1878-1905

Zielinski Szilárd 1906-24

Méhes Zoltán 1925-40

1914

1941

Közlekedésügyi és Vasútépítéstani Tanszék

Zelovich Kornél 1914-34

Jáky József 1934-41

1941

1945

 

Vasútépítési és Földművek Tanszék

Jáky József 1941-45

1941

1963

Út-, Vasútépítési és Közlekedésügyi Tanszék

Nemesdy-Nemcsek József 1941-44

Vásárhelyi Boldizsár 1945-63

1951

1963

 

Vasútépítési és Üzemi Tanszék

Csanádi György 1951-63

1963

1994

Útépítési Tanszék

Nemesdy Ervin 1963-90

Bényei András 1990-94

Vasútépítési Tanszék

Kerkápoly Endre 1963-91

Megyeri Jenő 1991-98

Farkas György 1998-99

1994

1999

Út és Forgalomtechnika Tanszék

Fi István 1994-99

1999

2019

Út és Vasútépítési Tanszék

Fi István 1999-2013

Kisgyörgy Lajos 2013-16

Liegner Nándor 2016-19