Lemezszerű előregyártott és monolit vasbeton elemek kapcsolatának elemzése / Analysis of joints for planar precast and monolithic RC structural elements

Primary tabs

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
24/02
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
volgyi.istvan@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

A megrendelői elvárások egyre rövidebb építési időt követelnek meg a kivitelezőktől, ugyanakkor a szakképzett munkaerő költsége meredeken nő. A folyamatokra adott jelenlegi egyik válasz a szereplők részéről a gépesítés és az előregyártás, a helyszíni munka minimalizálása. Ebből kifolyólag napjainkban egyre gyakrabban alkalmazunk előregyártott oszlopokat a magasépületeinkben. Ezeket speciális, költséges szerelvényekkel toldjuk és kapcsoljuk a gerendákhoz, födémekhez. Cserébe gyorsabb építéssel és kisebb oszlopkeresztmetszetekkel gazdaságosabb szerkezeteket tudunk készíteni. A födém is egyre gyakrabban készül előregyártott elemekből. A monolit vasbetonépítés technológiájának gépsora gyakran csak a merevítőelemek elkészítése céljából vonul fel az építéshelyen. Építésszervezés és építési idő szempontjából jelentős előrelépés lehet a merevítőelemek előregyártott kialakítása. Ezzel párhuzamosan digitalizáció utat tör a tartószerkezet-építésben is. Ez új dimenziót nyit a hibakutatásban, az információáramlás területén és a gyártásszervezés területén.
A gazdaságos és magas műszaki színvonalú merevítőelemek gyártásához számos fejlesztési és tervezési feladatot kell átgondolni, megoldani. Ezek jelentős részéhez a piacon elérhető kapcsolóelemek közül kell a megfelelőt kiválasztani és a rendszerbe integrálni. Más esetben újszerű geometriai és vasalási kialakítások fejlesztése, rendszerbe szervezése szükséges. Továbbá az előregyártott merevítőelemek utófeszítéssel ellátva ideálisan tudnak viselkedni egy földrengés esetén is, produkálni tudják az úgynevezett billegő viselkedést. A billegő szerkezetek károsodásmentesen tudnak viselkedni, visszaállnak eredeti, függőleges alakjukba, így az épület használható marad egy számottevő intenzitású földrengés után is. A PhD kutatási projekt keretében két év alatt olyan vízszintes és függőleges illesztések csatlakozását biztosító csomópont fejlesztését, tesztelését irányozzuk el, ami az előregyártott merevítések gazdaságos alkalmazását szolgálja.

***
Year to year, the competition in the construction market brings new challenges for contractors. Client expectations are demanding ever shorter construction times from contractors, while at the same time, the cost of skilled labor is rising steeply. The right response to these processes is for contractors to mechanize and prefabricate, minimizing on-site work. This also means there is hardly any talk of winter shutdowns in the construction sector.
At the same time, digitalization is also making inroads in the construction of load-bearing structures. This opens up a new dimension in failure detection, information flow, and production management.
This call for proposals targets one of the high-rise buildings' most time- and labor-intensive areas. This structural part is the building core and bracing walls. A crucial part of the construction schedule is organizing the bracing elements' efficient construction. Generally, the bracing system should be constructed before the other parts of the building to have sufficient strength when the concrete is poured for the other parts, thus eliminating the need for temporary bracing systems.
Nowadays, prefabricated reinforced concrete columns are increasingly used in high-rise buildings. They are attached to beams and slabs using special, expensive fittings. In return, we can expect faster construction and smaller column cross-sections. The slab is also increasingly made of prefabricated elements. The machinery of monolithic reinforced concrete construction technology is often only deployed on-site to make the reinforcing elements. Regarding construction organization and construction time, the prefabrication of bracing elements can significantly improve.
This requires an advanced IT system, a digitized prefabrication line, high-quality plans, and significant transport and lifting capacity. These conditions can be provided in today's industrial environment. This paves the way for the use of prefabricated stiffeners.
Several development and design tasks must be considered and solved to manufacture bracings economically to a high technical standard. Many of these require selecting and integrating the right bracing elements from the market. In other cases, novel geometric and reinforcement designs must be developed and integrated into a system. Furthermore, prefabricated bracings with post-tensioning can ideally behave in the event of an earthquake, producing the so-called rocking behavior. The rocking structures can behave without damage, returning to their original vertical shape so that the building remains usable after an earthquake of significant intensity. Within the framework of the PhD research project, we will develop and test horizontal and vertical joint, which will serve the economical application of prefabricated reinforcements.

A téma meghatározó irodalma: 

N.B. Chancellor, G. Akbas, R. Sause, J.M. Ricles, E. Tahmasebi, A.L., Joó Evaluation of Performance-Based Design Methodology for Steel Self-Centering Braced Frame, Behaviour of Steel Structures in Seismic Areas; CRC Press; pp.737-74.

Chancellor, J.M. Ricles, R. Sause, G. Akbas, A.L. Joó, Collapse Performance of Steel Self-Centering Braced Frame Systems, Behaviour of Steel Structures in Seismic Areas; CRC Press; p:8.

Pessiki, R. Sause, L. W. Lu, Seismic Behavior and Design of Unbonded Post-Tensioned Precast Concrete Walls, Y. Kurama, S., PCI JOURNAL; Vol. 44.; pp:72-89.

Nathan Brent Chancellor, Design and Seismic Performance of Self-Centering Concentrically-Braced Frames, Presented to the Graduate and Research Committee of Lehigh University in Candidacy for the Degree of Doctor of Philosophy, Lehigh University, 2012.

M. J. Nigel Priestley, Overview of PRESSS Research Program
PCI JOURNAL; Vol:36; pp: 50-57

Kurama Y, Pessiki S, Sause R, Lu LW, Seismic behavior and design of unbonded post-tensioned precast concrete walls, PCI JOURNAL; Vol:44; pp:72-89.

Kurama Y, Pessiki S, Sause R, Lu LW, Lateral Load Behavior and Seismic Design of Unbonded Post-Tensioned Precast Concrete Walls Advances in Building Technology; Vol:I, 2002, Pages 423-430.

Justin Brown; Minghao Li; Alessandro Palermo, Investigating the compressive Toe of Post-tensioned CLT Core-walls Using Practicle Tracking Technology, 17th World Conference on Earthquake Engineering; 2021

Chiyun Zhong, Constantin Christopoulos, Self-centering seismic-resistant structures: Historical overview and state-of-the-art, EARTHQUAKE SPECTRA; 2022.

Mohammad Froozanfar, Saber Moradi, Reza Kianoush, Matthew S Speicher, Luigi Di Sarno
Review of self-centering rocking systems for earthquake-resistant building structures: State of the art Journal of Building Engineering; Vol. 84,

A téma hazai és nemzetközi folyóiratai: 

Engineering Structures  (Q1; 2023)
Magyar Építőipar (-)
Periodica Politechnica (Q3; 2023)
PCI Journal (Q3; 2019)
Structural Concrete (Q1; 2023)
Structures (Q1; 2023)
Vasbetonépítés (-)

A témavezető utóbbi tíz évben megjelent 5 legfontosabb publikációja: 

Szinyéri, Bence ; Kővári, Bence ; Völgyi, István ; Kollár, Dénes ; Joó, Attila László  
A strain gauge-based Bridge Weigh-In-Motion system using deep learning 
ENGINEERING STRUCTURES 277 Paper: 115472 (2023)  
 
Kollár, D. ✉ ; Kövesdi, B. ; Völgyi, I. ; Biró, I.  
Assessment of deformation in bridge bearing areas using measurements and welding simulation 
JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH 194 Paper: 107305 , 20 p. (2022)  
 
Völgyi, I ; Windisch, A  
Experimental investigation of the role of aggregate interlock in the shear resistance of reinforced concrete beams 
STRUCTURAL CONCRETE 18 : 5 pp. 792-800. , 9 p. (2017)  
 
Völgyi, István Krisztián ; Windisch, Andor  
Resistance of reinforced concrete members with hollow circular cross-sections under combined bending and shear - Part II: New calculation model 
STRUCTURAL CONCRETE 15 : 1 pp. 21-29. , 9 p. (2014)  
 
Völgyi, István Krisztián ; Windisch, Andor ; Farkas, György  
Resistance of reinforced concrete members with hollow circular cross-section under combined bending and shear – Part I: experimental investigation 
STRUCTURAL CONCRETE 15: 1 pp. 13-20. , 8 p. (2014)  

A témavezető fenti folyóiratokban megjelent 5 közleménye: 

Szinyéri, Bence ; Kővári, Bence ; Völgyi, István ; Kollár, Dénes ; Joó, Attila László  
A strain gauge-based Bridge Weigh-In-Motion system using deep learning 
ENGINEERING STRUCTURES 277 Paper: 115472 (2023)  
 
Szabo, Gergely ✉ ; Volgyi, Istvan ; Kenez, Agnes  
Vibration Assessment of a New Danube Bridge at Komárom 
PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING 66 : 4 pp. 1014-1022. , 9 p. (2022)  
 
Völgyi, I ; Windisch, A  
Experimental investigation of the role of aggregate interlock in the shear resistance of reinforced concrete beams 
STRUCTURAL CONCRETE 18 : 5 pp. 792-800. , 9 p. (2017)  
 
Völgyi, István Krisztián ; Windisch, Andor  
Resistance of reinforced concrete members with hollow circular cross-sections under combined bending and shear - Part II: New calculation model 
STRUCTURAL CONCRETE 15 : 1 pp. 21-29. , 9 p. (2014)  
 
Völgyi, István Krisztián ; Windisch, Andor ; Farkas, György  
Resistance of reinforced concrete members with hollow circular cross-section under combined bending and shear – Part I: experimental investigation 
STRUCTURAL CONCRETE 15 : 1 pp. 13-20. , 8 p. (2014)  

A témavezető eddigi doktoranduszai

Státusz: 
beküldött