Ökológia

Elsődleges fülek

Neptun kód: 
BMEEOVKMI52
Kredit: 
3
Oktatott félév: 
1
Típus (féléves, vizsgás): 
féléves
Tárgyfelelős: 
Leírás: 

A tantárgy célja, hogy a hallgatók kellő mélységű ökológiai alapismeretet és szemléletet szerezzenek, hogy később, mérnökként, amikor környezetvédelmi feladatokkal találkoznak, egyszerűbb ökológiai feladatokat saját maguk is meg tudjanak oldani, illetve bonyolultabb ökológiai feladatok megoldásánál meg tudják fogalmazni kérdéseiket ökológus szakembernek és meg tudják érteni az ökológus fogalom- és érvrendszerét. Cél továbbá a hallgatók megismertetése a mérnöki tevékenység ökológiai hatásaival esettanulmányok alapján, valamint az ökoszisztéma védelmében szükséges mérnöki tevékenységekkel és műszaki megoldásokkal.

Heti óraszám (előadás/gyakorlat/labor): 
2/0/0
Jegykialakítás szempontjai: 
A tanulási eredmények értékelése két évközi zárthelyi dolgozat alapján történik (ZH1 - 50%; ZH2 - 50%). Az aláírás és a félévközi jegy megszerzésének feltétele, hogy a hallgató a zárthelyi dolgozatokon külön-külön is elérje a megszerezhető maximális pontszám 50%-át. A félévközi jegy megállapítása a két ZH pontátlaga alapján, a különböző jegyeknek megfelelő ponthatárok figyelembe vételével történik. A jegymegállapító pontszám meghatározásakor a matematika kerekítési szabályait kell alkalmazni.