Sarkantyúk közötti terület hordalékvisszatartó hatásának vizsgálata terepi mérések alapján / Field measurement-based investigation of sedimentation in groin fields

Rövid leírás: 

Vízfolyások szabályozásában egy elterjedt beavatkozási forma a sarkantyúk építése. A műtárgy segítségével a folyó hasznos keresztmetszeti területe beszűkül. A sarkantyúk alvízén azonban kis- és középvizes időszakokban áramlási holttér alakul ki. Ilyen területeken jellemző az alacsony áramlási sebesség, turbulencia és fenék-csúsztatófeszültség. Ezek a hidraulikai jellemzők kedvezőek a lebegtetett hordalék formájában érkező szilárd szemcsék kiülepedésének. Árhullám érkezésével azonban a sarkantyúkon átbukó víz hordalékelragadó- és szállító képessége jelentősen megnőhet, így a sarkantyúk közötti terület eróziója feltételezhető

Ebben a kutatómunkában terepi mérések alapján szeretnénk nagyságrendi becslést tenni a sarkantyúk alvízén végbemenő hordaléklerakódás mértékére. Egyrészt, a Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszéken a legkorszerűbb mérőműszerek segítségével valósítható meg lebegtetett hordalékhozam mérése. Továbbá, a közelmúltban beszerzésre került és azóta már többsör is sikeres használaton átesett egy ún. fagyasztásos mintavevő berendezés, melynek segítségével a mederből zavartalan (rétegzettséget megőrző) anyagmintát lehet kiemelni elemzésre. Ezekre a már igazolt és rutinszerű terepi mérési tapasztalatokra és eljárásokra alapozva célozzuk meg kampányszerű mérések segítségével a csapdázott hordalék mértékének becslését.

 

 

In the regulation of watercourses, a widespread intervention form is the construction of wing dams. As a result of the interventions, the net cross-sectional area of the river narrows. However, in lower water stages, relatively slow velocity, turbulence and bed shear stress are characteristic in the groin fields. These hydraulic features promote the deposition of solid particles. However, a flood wave can cause a significant increment of the drag force acting on the settled particles, so the erosion in the groin fields can be assumed.

In this research, we would like to make a rough estimate of sedimentation in the groin fields. At the Department of Hydraulic and Water Resources Engineering, the measurement of the immersed sediment can be achieved through state-of-the-art measuring instruments. Furthermore, a so-called freezing sampling device has recently been purchased, allowing us to collect non-disturbed bed material samples,

which detect soil stratification. Our goal is to estimate the trapped sediment amount by measurement campaigns.

 

 

Irodalom / Literature:

Pomázi Flóra, Baranya Sándor, Török Gergely Tihamér: Nagy folyók lebegtetett hordalékvándorlásának új vizsgálati módszerei 1. – A továbbfejlesztett hordalékmonitoring módszertan bemutatása, HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY 100 : 2 pp. 37-47. , 11 p. (2020)

Pomázi, Flóra ; Baranya, Sándor: Comparative Assessment of Fluvial Suspended Sediment Concentration Analysis Methods, WATER 12 : 3 p. 873 (2020)

Javasolt szint: 
BSc téma
MSc téma