A Zagyva-Tarna vízgyűjtő nehézfém szennyezési mintázata

Rövid leírás: 

A Zagyva Magyarország legnagyobb olyan vízfolyása, melynek vízgyűjtőterülete teljes egészében hazánkban található, vízgyűjtőterülete közel 5500 km2. A vízgyűjtőt 15 helyszínen mintáztuk 2019. március – 2020. március között havi gyakorisággal. A mintavételi helyek a főág Zagyván és jelentősebb mellékágai torkolata közelében találhatók. Többségüket vízhozammérő hely vagy vízmérce közelében helyeztük el annak érdekében, hogy az anyaghozamok számíthatók legyenek. A mintavételek alkalmával a mintákból a helyszínen hőmérsékletet, pH-t, fajlagos elektromos vezetőképességet, oldott oxigén koncentrációt és oxigén-telítettséget illetve zavarosságot, a laborban pedig kilenc fél- illetve nehézfém (As, Cu, Cr, Cd, Hg, Ni, Pb, Sb, Zn) és a lebegőanyag koncentrációját mértük meg.

A feladat a mérési adatok feldolgozása a szennyezési mintázatok feltárása érdekében:

- melyek a jellezmző pontszerű és diffúz szennyezési források?

- diffúz szennyezések forrásterületeinek kijelölése.

- javaslattétel a vízfolyások, tározók visszatartó képességének számszerűsítésére.

- a számításokban lévő bizonytalanságok számszerűsítése.

Javasolt szint: 
BSc téma
MSc téma