Árvízi lokalizációs terv a Rába menti Nicki ártéri öblözetre (diplomatéma)

Rövid leírás: 

A Rába és a Répce-árapasztó csatorna árvízvédelmi töltései határolják a Nicki (1.06. sz.) ártéri öblözetet. A töltés esetleges átszakadása esetén egy jól átgondolt másodlagos töltéshálózattal (azaz lokalizációs védvonalrendszerrel) átmenetlieg feltartóztatható és kormányozható a mentett oldalra kiömlő víz. A feladat az árvízi lokalizációs terv kidolgozása:

  1. A meglévő hidrodinamikai modell adaptálása a feladatra (1D folyómodell kiegészítése az ártéri öblözet modelljével).
  2. Lokalizációs tervváltozatok megfogalmazása, beépítése a numerikus modellbe, a hatás értékelése árvízi szimulációkkal, az eredményes kiépítés paramétereinek (pl. töltésmagasság) meghatározása.
  3. Javaslat kidolgozása az elöntött öblözet leürítésére.
  4. Anyagszámítások és vázlatterv készítése.

 

Konzulens(ek): 
Javasolt képzés: 
BSc téma
MSc téma