Bemutatkoztak az Építőmérnöki Kar kiváló fiatal kutatói

Az Új Nemzeti Kiválósági Program (ÚNKP) tizenhét kari ösztöndíjasa egy félnapos konferencián mutatta be a támogatott kutatási témáját. Ritka az ehhez hasonló rendezvény, ahol a közönség együltében keresztmetszetet kaphat a karon folyó kiemelkedő kutatásokról. Éppen ezért a 2018. május 30-án tartott konferencia hiánypótló volt, és sikert aratott a közönségnél.

 

Az előadók a BSc hallgatótól a posztdoktorokig széles spektrumot fedtek le, és közös volt bennük, hogy például szolgálhatnak az egyetemi korcsoportjuk számára.

Valóban, az ÚNKP ösztöndíjat csak azok a „kiválóságok” nyerhették el, akik nemcsak jó tanulmányi eredményekkel és tudományos előélettel rendelkeznek, de emellé még színvonalas, nagyratörő kutatási tervet nyújtottak be. Az előadások végén összegzett publikációs listák igazolták, hogy – a kutatási terv teljesítésének kényszere alatt – az ösztöndíjasok nagyszámú tudományos közleményt jelentettek meg tekintélyes nemzetközi folyóiratokban és konferenciákon. Vélhetően az ÚNKP ösztönzése nélkül ezekből kevesebb valósult volna meg ilyen rövid idő alatt.

Kövesdi Balázs Géza, a tavaly kiválasztott három egyetemi kiválósági kutatócsoport-vezető egyike, ismertette, hogy hogyan szervezte témája köré a három ÚNKP ösztöndíjasát és további doktoranduszait. A tízperces időkeret csak arra volt elegendő, hogy tömören felsorolja, a kutatócsoport milyen eredményekkel és publikációkkal járult hozzá nagyszilárdságú acélhidak méretezési módszereinek továbbfejlesztéséhez és ezek európai szabványba emeléséhez.

Egy híján a karunk minden tanszékéről került ki ösztöndíjas, így a kutatási témák is sokszínűek voltak. Mutatja a mesterséges intelligencia előretörését, hogy több kutatásban alkalmazták a számítógépes objektumfelismerést: így azonosítottak erdő alatti bombakrátereket, a szintezőléc beosztásait vagy a folyóban sodródó teniszlabdákat. Az előadásokból az a trend is kitűnt, hogy korábbinál nagyobb teljesítményű számítási kapacitás árán új tudományos összefüggésekre lehet rátalálni a numerikus modellfelbontás növelésével. Ezekben és további témákban párbeszéd indult meg a résztvevők között, ami előrevetítette a kutatócsoportok közti jövőbeli együttműködést.

 

Az ösztöndíj kézzelfoghatóan növelte a doktorjelölti kutatói munka vonzerejét az egyetemen kívüli pályával szemben.

A rendezvény közben a kari TDK Műhely elnöke, Takács Bence moderálásával TDK kerekasztal-beszélgetést is szerveztünk. Ennek célja egyrészt a TDK iránt érdeklődők számára betekintést és kedvet adni a kutatáshoz, másrészt megbeszélni a TDK-val kapcsolatos problémákat, fejlesztési lehetőségeket. Többen is hozzászóltak: a TDK-ban tapasztalt diákok, doktoranduszok, valamint olyan doktorjelöltek, fiatal kutatók, akik már maguk is TDK konzulensek. Megnyilatkoztak a nagyon tapasztalt témavezetők is, közöttük Dr. Dunai László dékán és Dr. Józsa János rektor is, akiknek egykori tédékázó diákjai mára már meghatározó konzulensek lettek.

A kerekasztalon tanulságos hozzászólások hangzottak el. Az oktatóknak hogyan és mikor érdemes a hallgatók érdeklődését felkelteni a TDK iránt? Hogyan élik meg mindezt a hallgatók? Mi motiválja őket, hogy a tanulmányi kötelezettségeikkel megosztva az időt, esetleg munka mellett kutatási témába kezdjenek? Az oktatókon túl hogyan tudja a kari honlap témalistája, a szakkollégium és az ÚNKP a TDK felé irányítani az erre nyitott hallgatókat?

Végül visszatérünk az előadásokra. Az ÚNKP ösztöndíjasok kötelezettségüknek is eleget tettek ezen a konferencián, mivel a pályázatukban egy előadás tartását vállalták a kari rendezvényen. Ennek ellenére, miután előadásukat megtartották, az előadók többsége maradt a szünetek utáni szekciókra is, mert érdekfeszítő volt végighallgatni, hogy más tanszékek legjobb fiatal kutatói milyen eredményeket értek el.

 

Egy év múlva ismét megrendezzük a konferenciát a kiváló fiatal kutatók következő évfolyamával.

Részletes információk a konferencián elhangzott előadásokról itt olvashatók.