Víz- és szennyvíztisztítás II.

Elsődleges fülek

Neptun kód: 
BMEEOVKMV-1
Kredit: 
4
Oktatott félév: 
1
Típus (féléves, vizsgás): 
vizsgás
Tárgyfelelős: 
Oktatók: 
Leírás: 

A tantárgy célja az ivóvíz- és szennyvíztisztítási technológiák során lejátszódó komplex folyamatok bemutatása a hallgatóknak. Ivóvíz tisztítására alkalmas technológiai sorok megismerése, elsősorban mélységi vízbázis esetében, különös tekintettel a vas, mangán, arzén és ammónium ion eltávolítására. Hálózatban lejátszódó vízminőség-változások. Esettanulmányok elemzése (technológiai hiányosságok, hálózati vízminőség-változás). Szennyvíztisztítás lehetséges technológiái nagy, közepes és kis szennyvíztisztító telepek esetében. Eleveniszapos módszerek, biofilmes módszerek, esettanulmányok, iszapkezelés, biogázhasznosítás, szennyvíztisztító telepek energiamérlege.

Heti óraszám (előadás/gyakorlat/labor): 
3/0/0
Jegykialakítás szempontjai: 
A tanulási eredmények értékelése egy ellenőrző dolgozat, egy zárthelyi dolgozat, valamint a vizsgaidőszakban tett írásbeli és szóbeli teljesítménymérés alapján történik (ED - megfelelt/nem felelt meg; ZH - 30%; vizsga - 70%). A zárthelyi dolgozat eredménytelen, ha a hallgató nem éri el a maximális pontszám 45%-át. Az előadásokon való részvétel kötelező. Az a hallgató, aki az előadások több, mint 30%-áról hiányzik, nem szerezheti meg a tantárgy kreditjét.